Darbuotojų kontaktai

Pradžia  |  Kontaktai  >  Darbuotojų kontaktai

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal schemą v.pavarde@valdovurumai.lt nenaudojant lietuviškų raidžių
(v – pirmoji vardo raidė)

Vardas, pavardė

Pareigos

Telefonas, el. paštas

Administracija

dr. Vydas Dolinskas

direktorius

(8 5)  212 7476

dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė

direktoriaus pavaduotoja kultūrai ir mokslui (8 5)  219 9733

Giedrius Krasauskas

direktoriaus pavaduotojas administracijai ir infrastruktūrai (8 5)  255 9159

Ėrika Striškienė

direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja

(8 5)  262 9988

Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyrius

Dalius Avižinis

vedėjas

(8 5)  212 1139

Aistė Kazimieraitytė

rinkinio saugotoja-tyrinėtoja

(8 5)  212 7448

Mindaugas Kaminskas

rinkinio saugotojas-tyrinėtojas

(8 5)  212 0026

Giedrė Liekytė-Zarembienė

rinkinio saugotoja-tyrinėtoja (8 5)  212 7448

Sigita Venckūnienė

rinkinio saugotoja-tyrinėtoja

(8 5)  212 7448

Eglė Zaveckienė

rinkinio saugotoja-tyrinėtoja

(8 5)  212 7448
dr. Irutė Kaminskaitė

rinkinio saugotoja-tyrinėtoja

(8 5)  212 7448

Sandra Vaitkevičiūtė

rinkinio saugotoja-tyrinėtoja (8 5)  212 7448

Mokslinių tyrimų centras

Gintautas Striška

vedėjas

(8 5)  262 9988

Archeologijos grupė

Rasa Valatkevičienė

administratorė-vyresnioji muziejininkė

(8 5)  212 0026

Egidijus Ožalas

vyresnysis muziejininkas-archeologas

(8 5)  262 9988

Gediminas Gendrėnas

vyresnysis muziejininkas-archeologas

(8 5)  262 9988

dr. Rūtilė Pukienė

dendrochronologė

(8 5)  212 0026

Dovilė Urbonavičiūtė-Jankauskienė
laborantė (8 5)  262 9988
Restauracinės priežiūros grupė

Mantvidas Mieliauskas

restauratorius (8 5)  261 9140
Deimantė Baubaitė restauratorė

(8 5)  261 9140

Jurgita Kalėjienė

restauratorė

(8 5)  261 9140

Dainius Šavelis

restauratorius

(8 5)  261 9140

Andrius Salys

restauratorius

(8 5)  261 9140

Bernadeta Rudytė

restauratorė (8 5)  261 9140

Rimantas Jaškulis

restauratorius  
Architektūros grupė

Rasa Abramauskienė

administratorė-vyresnioji muziejininkė

(8 5)  212 0026

Ričardas Račinskas

muziejininkas-architektas

(8 5)  212 0026

Kultūros ir dailės istorijos grupė

Eimantas Gudas

administratorius-vyresnysis muziejininkas

(8 5)  255 9151

Rita Lelekauskaitė

dailės istorikė

(8 5)  255 9151

dr. Paulius Bugys

kultūros istorikas (8 5)  255 9151

prof. dr. Ieva Kuizinienė

dailės istorikė (8 5)  255 9151

Rasa Leonavičiūtė-Gecevičienė

kultūros istorikė (8 5)  255 9151
Archyvavimo grupė

Vytautas Stasys Abramauskas

fotografas

(8 5)  262 9988

Rima Ašmenaitė

archyvarė

(8 5)  212 0026

Rita Manomaitienė

dailininkė  

Ekskursijų ir edukacijos skyrius

Lirija Steponavičienė

vedėja (8 5)  261 7445
Ekskursijų grupė

Birutė Šulinskienė

ekskursijų koordinatorė

(8 5)  262 0007
8 684  11 980
ekskursijos@valdovurumai.lt

Laura Aldona Grybauskaitė

gidė

(8 5)  262 0007

Justė Janulevičiūtė

gidė (8 5)  262 0007
Edukacijos grupė

Vida Kaunienė

edukacijos koordinatorė

(8 5)  261 7445
8 684  12 017
edukacija@valdovurumai.lt

dr. Nelija Kostinienė

edukatorė-metodininkė

(8 5)  255 9153
8 659 10 460

Daiva Tuinylienė

edukatorė (8 5)  261 7445

Egidijus Užkurėnas

edukatorius

(8 5)  261 7445

Beatričė Urmilevičienė

edukatorė

(8 5)  261 7445

Laima Nosevičienė

edukatorė

(8 5)  261 7445

Renginių skyrius

Arnita Petrulytė

vedėja (8 5)  262 0067

Vytautas Gailevičius

vyresnysis kultūrinių renginių koordinatorius

(8 5)  262 0067

Gintarė Rožėnaitė-Rozovienė

kultūrinių renginių koordinatorė (8 5)  262 0067

Eglė Nemeikaitė

kultūrinių renginių koordinatorė (8 5)  262 0067

Martynas Bagdonas

renginių aptarnavimo koordinatorius (8 5)  262 0067

Svajūnas Jackus

renginių aptarnavimo koordinatorius

(8 5)  262 0067

Laimonas Dirginčius

renginių aptarnavimo koordinatorius (8 5)  262 0067

Tomas Naruševičius

renginių aptarnavimo koordinatorius (8 5)  262 0067

Parodų ir leidybos skyrius

Marijus Uzorka

vedėjas

(8 5)  255 9152

dr. Živilė Mikailienė

vyresnioji parodų ir leidybos koordinatorė

(8 5)  255 9164

Gintarė Džiaugytė

parodų koordinatorė (8 5)  255 9164

Laima Kunickytė

redaktorė (8 5)  255 9155

Liuda Skripkienė

redaktorė (8 5)  255 9164

Monika Grigūnienė

redaktorė (8 5)  255 9164

Saulius Marteckas

dizaineris-maketuotojas  

Komunikacijos skyrius

Mindaugas Puidokas

vedėjas (8 5)  255 9156

Ramunė Vaičiulytė

komunikacijos koordinatorė (8 5)  262 2645

Daiva Mitrulevičiūtė

tarptautinių ryšių vadovė (8 5)  212 7466

Bendrųjų reikalų skyrius

Ernesta Sargūnaitė

vedėja

(8 5)  212 7476
info@valdovurumai.lt

Veronika Matuiza

teisininkė
(8 5)  260 8947

Veronika Matuiza

asmens duomenų apsaugos pareigūnė
duomenuapsauga@valdovurumai.lt

Erika Sereikienė

personalo specialistė

(8 5)  255 9163

Nijolė Urbienė

archyvarė-bibliotekininkė

(8 5)  261 0023

Inga Vaitekūnaitė

bibliotekininkė (8 5)  261 0023

Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius

Regina Ašipauskienė

vyriausioji buhalterė (8 5)  261 3041

Rita Čeikaitienė

vyriausiojo buhalterio pavaduotoja

(8 5)  255 9157

Erika Bernotienė

buhalterė (8 5)  255 9157

Rasa Rimeisytė

bilietų kasos darbuotoja (8 5)  255 9161

Aušra Mikaitytė

bilietų kasos darbuotoja

(8 5)  255 9161

Sigita Gedrimaitė

bilietų kasos darbuotoja (8 5)  255 9161

Nerija Perlavičiūtė

ekonominio planavimo specialistė (8 5)  255 9158

Daiva Masaitytė 

viešųjų pirkimų specialistė (8 5)  255 9150

Informacinių technologijų skyrius

Rimvydas Mockus

vedėjas

(8 5)  261 7131

Vitalij Aleksandrov

sistemos inžinierius

 

Tigran Ovejan

elektroninės įrangos technikas

 

Vaidas Voitechovičius

elektroninės įrangos technikas

(8 5)  261 7131

Giedrius Narbuntas

sistemos inžinierius

 

Pastatų ir technologinių įrenginių skyrius

Kęstutis Karla

vedėjas

(8 5)  261 1582

Technologinių įrenginių aptarnavimo grupė

Ramunė Gudėnė

administratorė (8 5) 255 9154

Aurimas Ramelis

vyresnysis inžinierius

(8 5)  261 1582

Tomas Kubiliūnas

elektros inžinierius

(8 5)  261 1582

Vydmantas Valantavičius

vyresnysis technikas (8 5)  261 1582
Ūkio grupė

Eugenijus Iliška

aukštos kvalifikacijos darbininkas

(8 5)  261 1582

Gintaras Šėmys

vyresnysis aukštos kvalifikacijos darbininkas

(8 5)  261 1582

Ričardas Seredis

aukštos kvalifikacijos darbininkas (8 5)  261 1582

Tadeuš Baran

aukštos kvalifikacijos darbininkas
 

Jonas Gaidelis

aukštos kvalifikacijos darbininkas
 

Lygaudas Beganskas

aukštos kvalifikacijos darbininkas  
Tvarkybos grupė

Tomas Valatkevičius

administratorius

 

Apsaugos ir ekspozicijų priežiūros tarnyba

Stasys Avižinis

vedėjas

(8 5)  255 9160

Apsaugos grupė

Valentinas Butrimas

vyresnysis administratorius

 
Ekspozicijų priežiūros grupė

Gitana Ričkuvienė

vyresnioji administratorė

 

 

 

 

Atnaujinta
2020-10-06
Pradžia  |  Kontaktai  >  Darbuotojų kontaktai