Издания

Главная  |  Деятельность музея  >  Издания  >  Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Istorijos bruožai

Mečislovas Jučas
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Istorijos bruožai

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, VIII tomas

Ilgamečio Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesoriaus, habilituoto humanitarinių mokslų daktaro Mečislovo Jučo studijoje aptariami svarbiausi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos bruožai. Lietuvos valstybė gynė tautą nuo užsienio priešų, formavo teisines ir administracines struktūras, saugojo daugumos išpažintą Romos katalikų tikėjimą, globojo ūkį ir kultūrą, buvo lietuvių tautos namai. Svarbiausias šios knygos uždavinys – parodyti, kaip atsirado senoji Lietuvos valstybė, kaip ji suklestėjo, vėliau menko, nyko ir svetimų jėgų buvo naikinta. Knyga parengta remiantis profesoriaus paskaitomis, skaitytomis Vilniaus universitete, atsižvelgta į pastarųjų metų tyrinėjimus, į daugelį klausimų mėginta pažvelgti naujai, originaliai. Daugiausia dėmesio skirta valstybingumo raidos aspektams.

Redaktorės Irena Babiliūtė, Gintarė Petuchovaitė, Lina Juostaitė
Leidybos koordinatoriai Vydas Dolinskas, Laima Kunickytė
Iliustracijas parinko Marijus Uzorka
Dizainas ir maketavimas Gediminas Akelaitis, Vita Andriušytė

Knygos mecenatė – Stefa Alšėnaitė-Urban (JAV)
Už paramą leidžiant knygą leidėjai nuoširdžiai dėkoja Valdovų rūmų paramos komitetui JAV
Už pagalbą rengiant knygą leidėjai dėkoja prof. habil dr. Eugenijai Ulčinaitei, prof. dr. Rimvydui Petrauskui, istorikui Mindaugui Šapokai

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Trečia laida
Vilnius, 2016
336 p., iliustruota
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“, tiražas 2000 egz. ISBN 978-609-8061-05-5 


Šį ir kitų leidinių galite įsigyti keliais būdais:

  • atvykę į Valdovų rūmų muziejų;
  • pateikę užsakymą internetu su siuntimo paslauga per AB Lietuvos paštas arba UAB „Omniva LT“ paštomatų tinklą Lietuvoje;
  • pateikę užsakymą internetu su nemokama atsiėmimo paslauga Valdovų rūmų muziejuje.


Kaip pateikti užsakymą internetu?

  • Pirmiausia atsiųskite išsirinktų leidinių sąrašą el. paštu n.urbiene@valdovurumai.lt.
  • Laiške taip pat nurodykite: savo vardą ir pavardę, adresą, elektroninį paštą bei siuntos atsiėmimo būdą.
  • Gavę patvirtinimą ir išrašytą sąskaitą faktūrą, joje nurodytą pinigų sumą (už leidinius ir pašto išlaidas) perveskite į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT61 7300 0101 1404 0209. Laukelyje „Mokėjimo paskirtis“ būtinai įrašykite žodį „Knygos“.
  • Leidiniai bus išsiųsti gavus apmokėjimą.​


Kilus klausimų, kreipkitės į Valdovų rūmų muziejaus darbuotoją Nijolę Urbienę:
tel. (8 5)  261 0023 arba el. p. n.urbiene@valdovurumai.lt.

Цена 6.00 €


2020-05-14
Главная  |  Деятельность музея  >  Издания  >  Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Istorijos bruožai