Wystawy

Strona główna  |  Zwiedzającym  >  Wystawy  >  Wystawa „Skarbiec Pałacu Wielkich Książąt Litewskich: dziedzictwo Litwy i Europy“, Muzeum Sztuki Stosowanej (ul. Arsenalo 3A, Vilnius / Wilno)

Wystawa „Skarbiec Pałacu Wielkich Książąt Litewskich: dziedzictwo Litwy i Europy“, Muzeum Sztuki Stosowanej (ul. Arsenalo 3A, Vilnius / Wilno)

6 December 2011–28 April 2013
Museum of Applied Art

Gallery

Po dwustu latach niebytności dobiega końca odbudowa rezydencji wielkich książąt, znajdująca się w sercu państwa i jego stolicy. Na wystawie są udostępniane największe skarby tych ,,Litewskich Pompei“. Są tu przedstawiane bardzo różnorodne znaleziska archeologiczne, gromadzone ponad dwa dziesięciolecia i pieczołowicie odrestaurowane, które nieraz cudem przetrwały w wilgotnym gruncie. Są to w kontekście litewskiego dziedzictwa kulturowego, a nieraz i ogólnoeuropejskiego, unikalne wyroby z ceramiki, kamienia, drewna, skóry, metalu, szkła i inne, odzwierciedlające historię dawnego państwa litewskiego, przepych otoczenia jego władców oraz życie codzienne, wpływ dworu na dzieje miasta, kraju oraz całego regionu Środkowej i Północnej Europy.  Są tu również przedstawiane wyjątkowe obiekty europejskiej sztuki stosowanej i pięknej Gotyku, Renesansu i Baroku – meble, arrasy, mapy, dzieła grafiki, portrety litewskich władców i magnatów, broń, zbroja oraz inne relikwie lituanistyczne. Cała ekspozycja – około 800 cennych przedmiotów – znalezisk archeologicznych i elementów wnętrz – otwiera skarby dziedzictwa dawnej Litwy, jak również świadczy o intensywnych kontaktach kulturalnych i artystycznych z Europą w dobie rozkwitu rezydencji wielkich Książąt Litewskich w Wilnie (XIII–XVII w.)

Zamówienie wycieczek z przewodnikiem tel.  +370 212 1813

Organizator wystawy – Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich

Kuratorzy wystawy
Dalius Avižinis, el. p. d.avizinis@valdovurumai.lt, tel. +370 212 1139
Ėrika Striškienė, el. p. e.striskiene@valdovurumai.lt, tel. +370  262 9988

Partnerzy wystawy
Litewskie Muzeum Sztuki
Centrum Badań Zamków ,,Zamki Litewskie‘‘
Fundacja Wspierania Pałacu Wielkich Książąt Litewskich

Sponsorzy wystawy

Zamknięta Spółka Akcyjna „Rūta“
Fundacja Wspierania Pałacu Wielkich Książąt Litewskich


2013-02-04
Strona główna  |  Zwiedzającym  >  Wystawy  >  Wystawa „Skarbiec Pałacu Wielkich Książąt Litewskich: dziedzictwo Litwy i Europy“, Muzeum Sztuki Stosowanej (ul. Arsenalo 3A, Vilnius / Wilno)