Wydarzenia

Strona główna  |  Zwiedzającym  >  Wydarzenia  >  Wykład publiczny „Peregrynacje i perypetie rękopisu „Pana Tadeusza”

Wykład publiczny „Peregrynacje i perypetie rękopisu „Pana Tadeusza”

Parodos „Lietuva, Tėvyne mano… Adomas Mickevičius ir jo poema „Ponas Tadas“ renginių ciklas

17 January 2019, 18.00–19.30

Małgorzata Orzeł
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Peregrynacje i perypetie rękopisu „Pana Tadeusza”

Ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego, integralnej części Rzeczpospolitej Obojga Narodów, miejsca - urodzenia Adama Mickiewicza, jego dorastania i wchodzenia w życie - ich kultura, stanowią dla poety niewyczerpane źródło inspiracji artystycznej. Tworząc światy swoich utworów lirycznych, ballad, poematów, dramatów sięga bezpośrednio do opowieści ludowych, mitów i zdarzeń historycznych, także języka i frazowania.

„Pan Tadeusz”(1834) jako ostatnie wielkie, finałowe dzieło literackie Mickiewicza, jest także przykładem kreowania rzeczywistości przedstawionej, jej budowania z realiów historycznych, geograficznych, kulturowych miejsc, od których pamięć poety nigdy się nie oderwała, stanowiąc dla niego synonim Ojczyzny – Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Polski. Wyjątkowa wartość tego utworu tkwi także w doskonałości języka, w nowatorskiej i przebogatej semantycznie polszczyźnie.

Od daty ukazania się drukiem poematu, rozpoczęło się jego życie jako epopei narodowej, utworu o największym znaczeniu dla literatury polskiej, a rękopis dzieła stał się najcenniejszą pamiątką literatury polskiej. Losy manuskryptu, jego wędrówki od Paryża, miejsca powstania, przez Kraków i Lwów do Wrocławia; od bibliotecznych szaf w mieszkaniach poety, gabloty w Muzeum Tarnowskich w Dzikowie,  Działu Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, Działu Rękopisów Ossolineum we Wrocławiu – do Muzeum Pana Tadeusza w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich są fascynującą historią nie tylko tego dzieła, ale i Polaków od 1834 do 2018 roku.


2018-11-28
Strona główna  |  Zwiedzającym  >  Wydarzenia  >  Wykład publiczny „Peregrynacje i perypetie rękopisu „Pana Tadeusza”