Wydawnictwa

Strona główna  |  Działalność muzeum  >  Wydawnictwa  >  Lietuva ir Bavarija. Dinastinė vedybų politika ir valstybiniai ryšiai

Lietuva ir Bavarija. Dinastinė vedybų politika ir valstybiniai ryšiai

Leidinys skirtas Lietuvos ir Bavarijos istoriniams ir dinastiniams ryšiams XV– XVIII amžiuje. Itin išsamiai analizuojami vedybiniai ryšiai, nes keturios Lietuvos ir Lenkijos valdovų (Jogailaičių, Vazų, Sobieskių ir Vetinų (Wettin)) dinastijų princesės bei viena iš Radvilų giminės kilusi kunigaikštytė buvo ištekėjusios už Bavarijos valdovų Vitelsbachų (Wittelsbach). Leidinio pirmoje dalyje publikuojami keturi įvadiniai straipsniai, kuriuose aptarti Lietuvos ir Bavarijos istoriniai, politiniai, dinastiniai ir meniniai ryšiai XV–XVIII amžiuje. Straipsnius parengė prof. Rimvydas Petrauskas, dr. Mindaugas Šapoka ir Dalius Avižinis. Antra leidinio dalis – katalogas, kuriame pristatyta 70 lituanistinių vertybių, saugomų Bavarijos paveldo institucijose. Leidinys sudarytas katalogo forma, nes 2021 m. buvo planuojama pristatyti Bavarijoje saugomam lituanistiniam paveldui skirtą parodą. Dėl pandemijos ir kitų nepalankių aplinkybių paroda negalėjo būti surengta, todėl išleistas neįvykusios parodos katalogas apie lituanistinius turtus Bavarijoje.

Tekstai pateikiami lietuvių, vokiečių ir anglų kalbomis.

Sudarytojai: Dalius Avižinis, Vydas Dolinskas
2021 m., 240 p., iliustruota
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų parodų katalogai, XXVII tomas
Knygos išleidimą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba

Cena 25.00 €


2022-06-01
Strona główna  |  Działalność muzeum  >  Wydawnictwa  >  Lietuva ir Bavarija. Dinastinė vedybų politika ir valstybiniai ryšiai