Wydawnictwa

Strona główna  |  Działalność muzeum  >  Wydawnictwa  >  Žygimanto Augusto gobelenai. Istorija ir vaidmuo

Ieva Jedzinskaitė-Kuizinienė
Žygimanto Augusto gobelenai. Istorija ir vaidmuo

Tai dvikalbis leidinys lietuvių ir anglų kalbomis.

 

 

Monografijoje pristatoma Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto europinės reikšmės gobelenų kolekcijos istorija nuo pirmųjų eksponatų įsigijimo iki šių dienų. Analizuojamas kolekcijos politinis statusas ir reprezentacinis vaidmuo svarbiausiuose Lietuvos ir Lenkijos istoriniuose įvykiuose, atskleidžiamas glaudus Žygimanto Augusto gobelenų kolekcijos ryšys su vilnietiškąja valdovo rezidencija bei svarbiausiomis valdovo gyvenimo datomis.

 

It is a bilingual publication in Lithuanian and English.


In this monograph presents the history of the tapestry collection of the Grand Duke of Lithuania and King of Poland Sigismund Augustus, one of broad European significance, whose existence spans from the acquisition of the first exhibits into our days. The political status and representational role of the collection in the most important historical events in Lithuania and Poland are analysed,revealing the close association of Sigismund Augustus' collection of tapestries to the Vilnius residence and to significant dates in the life of the ruler.

Cena 35.00 €


2022-02-22
Strona główna  |  Działalność muzeum  >  Wydawnictwa  >  Žygimanto Augusto gobelenai. Istorija ir vaidmuo