Leidiniai

Pradžia  |  Muziejus  >  Leidiniai  >  The History and Collections of the Palace of the Grand Dukes of Lithuania

The History and Collections of the Palace of the Grand Dukes of Lithuania

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, VII tomas

Antroji pataisyta ir papildyta laida

Knygoje pristatoma Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje istorija, Lietuvos valdovų rezidencijos atkūrimas, publikuojami itin vertingi, gausūs ir įvairūs radiniai bei sukaupta interjero vertybių kolekcija, atspindinti istorinius Lietuvos ryšius Europoje. Čia pateikiamos numatytų Valdovų rūmų ekspozicijų schemos, svarbiausių istorinių datų suvestinė, skelbiama nauja lituanistinių vertybių, esančių užsienyje, medžiaga.

Sudarytojai Dalius Avižinis, Vydas Dolinskas, Ėrika Striškienė
Fotografai Vytautas Abramauskas, Mindaugas Kaminskas, Antanas Lukšėnas
Vertimas į anglų kalbą Ramūnas Kondratas
Leidybos koordinatoriai Gintarė Petuchovaitė, Birutė Verbiejūtė
Dizaineriai Simonas Paukštys, Vita Andriušytė

Knyga išleista anglų kalba

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2012
206, [2] p., iliustruota
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“
Tiražas 300 egz. ISBN 978-609-8061-21-5


KVIEČIAME APSILANKYTI MUZIEJAUS E-KNYGYNE IR ĮSIGYTI KITŲ LEIDINIŲ!

Tiražas parduotas

Atnaujinta
2021-04-21
Pradžia  |  Muziejus  >  Leidiniai  >  The History and Collections of the Palace of the Grand Dukes of Lithuania