Leidiniai

Pradžia  |  Muziejus  >  Leidiniai  >  Liublino unija: idėja ir jos tęstinumas

Liublino unija: idėja ir jos tęstinumas

ĮSIGYTI LEIDINĮ

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, X tomas

Tarptautinės mokslinės konferencijos, vykusios 2009 m. lapkričio 19–20 d. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, pranešimų pagrindu parengtas 20 mokslinių straipsnių rinkinys.

Sudarytojai Liudas Glemža, Ramunė Šmigelskytė-Stukienė

Visi tekstai skelbiami dviem kalbomis – lietuvių ir lenkų.

Leidybos koordinatoriai Vydas Dolinskas, Laima Kunickytė
Redaktoriai Beata Piasecka, Indrė Makauskaitė, Liudas Glemža
Vertėjai Beata Piasecka, Liudas Glemža, Vyturys Jarutis
Recenzentai prof. dr. Raimonda Ragauskienė, dr. Gintautas Sliesoriūnas

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2011
446 p., iliustruota
Spausdino UAB „Draugų studija“, tiražas 500 egz. ISBN 978-609-8061-09-3


ĮSIGYTI LEIDINĮ

Kaina – 8.00 €

Atnaujinta
2021-04-14
Pradžia  |  Muziejus  >  Leidiniai  >  Liublino unija: idėja ir jos tęstinumas