Leidiniai

Pradžia  |  Muziejus  >  Leidiniai  >  Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų istorija ir rinkiniai

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų istorija ir rinkiniai

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, VII tomas
Antroji pataisyta ir papildyta laida

Knygoje pristatoma Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų Vilniaus Žemutinėje pilyje istorija, Lietuvos valdovų rezidencijos atkūrimas, publikuojami itin vertingi, gausūs ir įvairūs radiniai bei sukaupta interjero vertybių kolekcija, atspindinti istorinius Lietuvos ryšius Europoje. Čia pateikiamos numatytų Valdovų rūmų ekspozicijų schemos, svarbiausių istorinių datų suvestinė, skelbiama nauja lituanistinių vertybių, esančių užsienyje, medžiaga.

Sudarytojai Dalius Avižinis, Vydas Dolinskas, Ėrika Striškienė
Fotografai Vytautas Abramauskas, Mindaugas Kaminskas, Antanas Lukšėnas
Redaktorė Gintarė Petuchovaitė
Leidybos koordinatorė Birutė Verbiejūtė
Dizaineriai Simonas Paukštys, Vita Andriušytė

Knyga išleista lietuvių kalba
Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2012
206, [2] p., iliustruota
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“
Tiražas 300 egz. ISBN 978-609-8061-20-8 

Kaina – 3.00 €

Atnaujinta
2021-04-21
Pradžia  |  Muziejus  >  Leidiniai  >  Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų istorija ir rinkiniai