Leidiniai

Pradžia  |  Muziejus  >  Leidiniai  >  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų gobelenai

Ieva Jedzinskaitė-Kuizinienė
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų gobelenai

ĮSIGYTI LEIDINĮ

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų rinkinių katalogai, I tomas

Dviejų dalių knygoje skelbiama Lietuvos senųjų meninių audinių tyrinėtojos, dailės istorikės, Vilniaus dailės akademijos dėstytojos, UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros dėstytojos, docentės, humanitarinių mokslų daktarės Ievos Jedzinskaitės–Kuizinienės originali bei išsami mokslinė monografija apie istorinę Lietuvos ir Lenkijos valdovų gobelenų kolekciją ir jos likimą. Taip pat publikuojamas šios autorės parengtas katalogas, apibūdinantis iki 2011 m. suformuotą Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų gobelenų rinkinį.

Recenzentai prof. habil. dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė, dr. Vydas Dolinskas, dr. Aistė Paliušytė

Fotografai Vytautas Abramauskas, Mindaugas Kaminskas, Antanas Lukšėnas
Redaktorė Indrė Makauskaitė
Leidybos koordinatoriai Dalius Avižinis, Vydas Dolinskas, Laima Kunickytė, Marijus Uzorka
Dizainas ir maketavimas Virgaudas Minialga, Gediminas Akelaitis

Ši medžiaga išleista atskiromis knygomis lietuvių (2011) ir anglų (2012) kalbomis 

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2011
183, [1] p., iliustruota
Spausdino UAB „BALTO print“, tiražas 500 egz. ISBN 978-609-8061-11-6


ĮSIGYTI LEIDINĮ

Kaina – 5.00 €

Atnaujinta
2021-04-14
Pradžia  |  Muziejus  >  Leidiniai  >  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų gobelenai