Leidiniai

Pradžia  |  Muziejus  >  Leidiniai  >  Iš archeologo užrašų

Adolfas Tautavičius
Iš archeologo užrašų

ĮSIGYTI LEIDINĮ

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, XXV tomas 

Habilituotas daktaras Adolfas Tautavičius (1925–2006) – vienas žymiausių Lietuvos archeologijos specialistų. Nuo 1947 m. dalyvavo daugelio Lietuvos vietovių tyrinėjimuose, 1962–1987 m. vadovavo Istorijos instituto Archeologijos skyriui, buvo vienas pirmųjų Lietuvos archeologų, tyrusių Vilniaus, Trakų ir Klaipėdos pilis. 1988–2002 m. A. Tautavičius tyrinėjo Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų teritoriją, buvo Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ Archeologijos skyriaus vadovas.

Po A. Tautavičiaus mirties jo duktė Rūta Pilių tyrimo centrui ir  Valdovų rūmų muziejui perdavė dalį tyrėjo bibliotekos ir kartu ilgus metus archeologo rašyto dienoraščio rankraštį. 2015-aisiais Valdovų rūmuose minint habil. dr. A. Tautavičiaus 90 metų gimimo sukaktį jo rašytas dienoraštis pradėtas rengti spaudai – surinkta daug dokumentinių nuotraukų, parengta A. Tautavičiaus 1948–2014 m. bibliografija (jo darbai publikuojami ir po autoriaus mirties), taip pat asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.

Dienoraščio autorius aprašo savo ir kolegų mokslinės veiklos metus – svarbius XX a. 6–10 dešimtmečių Lietuvos archeologijos mokslo etapus. Užrašai vertinami kaip vieno iš aktyviausių mokslininkų parašyta XX a. antros pusės Lietuvos archeologijos istorija. 

Sudarytojas
Gintautas Striška

Redaktorė
Brigita Kulikovskienė

Leidybos koordinatorė
Laima Kunickytė

Už pagalbą rengiant šią knygą leidėjai nuoširdžiai dėkoja Adolfo Tautavičiaus dukrai Rūtai Tautavičiūtei, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vadovybės informacijos skyriaus vedėjai Virgilijai Beganskaitei, Zitai Jarašienei, prof. habil. dr. Mykolui Michelbertui, habil. dr. Vytautui Urbanavičiui.

Partneris – Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2016
Tiražas 500 egz. ISBN 978-609-8061-42-0. ISSN 2351-7107 


ĮSIGYTI LEIDINĮ

Kaina – 4.00 €

Atnaujinta
2021-04-14
Pradžia  |  Muziejus  >  Leidiniai  >  Iš archeologo užrašų