Savaitės eksponatas

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis

Tomas Makovskis (Tomasz Makowski, 1575–1630) ir Heselis Geritsas (Hessel Gerritsz, 1581–1632)
Amsterdamas, 1635–1650 m.
Popierius, vario raižinys
Matmenys: 83,3 x 79,7 cm
Inv. Nr. VR-488
2009 m. padovanojo Vytautas Vepštas (1931–2015)

Vilniaus vaivados ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiojo maršalkos Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio iniciatyva ir lėšomis 1590–1599 m. buvo parengtas labai tikslus ir išsamus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis. Spėjama, kad pirmą kartą jis išleistas 1603 metais. Tačiau iki šių laikų išlikę tik du žinomi žemėlapio variantai, išspausdinti 1613 m. Amsterdame. Žemėlapį parengė Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio dvare dirbęs dailininkas, kartografas ir raižytojas Tomas Makovskis (Tomasz Makowski, 1575–1630), raižė Heselis Geritsas (Hessel Gerritsz, 1581–1632). Greta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapio buvo spausdinamas ir kitas, kuriame pavaizduota Dniepro upės vaga. Abu žemėlapiai atskirais lapais išspausdinti 1635–1650 m. Vilemo Jansono Blau (Willem Janszoon Blaeu, 1571–1638) leistame atlase Theatrum Orbis Terrarum sive Atlas Novus.

Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis laikomas vienu geriausių Renesanso epochos kartografijos darbų. Beveik 150 metų jį kaip pavyzdį naudodavo Europos kartografai: kopijuodavo, perdirbdavo ir spausdindavo įvairiuose atlasuose.

Medžiagą parengė Dalius Avižinis
Fotografas Vytautas Abramauskas

Panaudota literatūra

Eksponatai. 2009–2015 m. dovanotos ir įsigytos vertybės. Parodos katalogas / Exhibits. Treasures Donated and Acquired in 2009–2015. Exhibition catalogue, sudarytojai / compilers D. Avižinis, R. Lelekauskaitė, Vilnius, 2016, p. 150–151.
Lietuva žemėlapiuose, sudarytojos A. Bieliūnienė, B. Kulnytė, R. Subatniekienė, Vilnius, 2011, p. 120–131.

 

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis