Savaitės eksponatas

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Kokliai su putu (it. „putto“)

Kokliai su putu (it. „putto“)

XVI a. II ketv.
Molis, glazūra
Matmenys: siaurosios plokštės 19,5 x 10,5 cm
Kuncevičius A., Tautavičius A., Urbanavičius V. Vilniaus Žemutinės pilies rūmų teritorijos 1990 m. tyrimai, radinio inv. Nr. 176a/2.

Matmenys: pagrindinės plokštės 19,3 x 19,8 cm, siaurosios plokštės 19,4 x 10,4 cm
Kuncevičius A., Tautavičius A., Urbanavičius V. Vilniaus Žemutinės pilies rūmų teritorijos 1990 m. tyrimai, radinio inv. Nr. 176a/1.
Restauravo Deimantė Baubaitė, rest. prot. Nr. 111/8884 (Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai)

Matmenys: pagrindinės plokštės 19,5 x 20,1 cm, siaurosios plokštės 19,6 x 10,2 cm
Kuncevičius A., Tautavičius A., Urbanavičius V. Vilniaus Žemutinės pilies rūmų teritorijos 1990 m. tyrimai, radinio inv. Nr. 174a/1.
Restauravo Aušra Pocienė, rest. prot. Nr. 76/3449 (Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centras)

Kampinėse koklių plokštėse pavaizduota nuogo berniuko, jojančio žaisliniu arkliuku, figūra. Jis vienoje rankoje virš peties iškėlęs kamuolį, kitoje – medinio arkliuko pavadėlį. Pagrindinės koklių plokštės puoštos stilizuotų gėlės žiedų motyvais. Puto įvaizdis vienu metu aprėpia angelo, kupidono ir vaiko bruožus. Šokančių, grojančių ir žaidžiančių nuogų vaikų (putų) siužetai ypač išpopuliarėjo renesanso dailėje, kuriai didelę įtaką darė antikinė kultūra.

Izraelis van Mekenemas (Israhel van Meckenem, apie 1445–1503), Žaidžiantys vaikai, 1480–1490, Britų muziejus, Londonas, Jungtinė Karalystė (The British Museum, London, United Kingdom)

Žanas III Peniko (Jean III Pénicaud, Prancūzija, mirė 1570 m.), XVI a. vid., Liuksemburgo muziejus, Paryžius, Prancūzija (Musée du Luxembourg, Paris, France)

Atliekant archeologinius tyrimus rastų XVI a. antro ketvirčio koklių pagrindu rekonstruotos trys Valdovų rūmų muziejaus krosnys. Kokliai su putu panaudoti rekonstruojant krosnį, kurią muziejaus lankytojai gali pamatyti atkurtų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Renesansiniame raštinės kambaryje.

Medžiagą parengė Ėrika Striškienė
Fotografas Vytautas Abramauskas

Panaudota literatūra
Rackevičius G. XVI a. koklinių krosnių rekonstrukcija. XVI a. koklių katalogas, Vilnius, 2012.

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Kokliai su putu (it. „putto“)