Parodos

Pradžia  |  Lankytojams  >  Parodos  >  VARDAN LAISVOS LIETUVOS. JAV LIETUVIŲ PARAMOS LIETUVAI TRADICIJA

VARDAN LAISVOS LIETUVOS. JAV LIETUVIŲ PARAMOS LIETUVAI TRADICIJA

2021 m. liepos 6–rugsėjo 26 d.

 |  Renginiai

Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose rengiamoje parodoje „Vardan laisvos Lietuvos. JAV lietuvių paramos Lietuvai tradicija“ plačiajai visuomenei pristatoma lietuvių išeivijos Jungtinėse Amerikos Valstijose istorija bei nuveikti darbai Lietuvos valstybingumui atkurti ir jį išlaikyti, taip pat paramos Lietuvai tradicijos susiformavimas ir tąsa. Neatsitiktinai parodą planuojama atidaryti simbolinę Lietuvos valstybingumo istorijai dieną – liepos 6-ąją. Lietuvių išeivijos JAV, gausiausios lietuvių išeivių bendruomenės, indėlis į Lietuvos valstybingumą yra itin reikšmingas – jis apima ne tik politinį, ekonominį, bet ir kultūrinį aspektus. JAV išeivių parama Lietuvai sunkiais istoriniais laikotarpiais tapo itin svarbiu moraliniu ramsčiu. Savo ruožtu emigrantams, atsidūrusiems kitų kultūrų apsuptyje, buvo labai svarbu neprarasti Tėvynės. Jiems lietuvybė tapo moraliniu, kultūriniu, religiniu gyvenimo pagrindu – sąmoningumo centru, kuris leido išsaugoti lietuviškąją tapatybę, o sykiu, turint veiksmų laisvę, žengti realius žingsnius, siekiant Lietuvos tarptautinio pripažinimo, ir paremti tėvynainius. Lietuviškąją tapatybę puoselėjo tie, kuriems Lietuva liko širdies tvirtove, sąmoningo pasišventimo tikslu. Juk itin svarbiame visai lietuvių išeivijos bendruomenei dokumente – „Lietuvių chartoje“ (1949) – rašoma: „Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę.“ Ši graži, įvairius aspektus bei sritis apimanti paramos Lietuvai tradicija tęsiama iki šių dienų.

JAV lietuvių paramos Lietuvai istoriją bei tradiciją pristatanti paroda rengiama Valdovų rūmų muziejaus Parodų centro antrame aukšte. Joje lankytojai galės susipažinti su daugybe eksponatų iš skirtingų rinkinių, priklausančių Lietuvos muziejams, bibliotekoms, archyvams bei privačioms kolekcijoms. Paroda, remiantis chronologiniu principu, suskirstyta į penkias temines dalis.

Rėmėjai

Atnaujinta
2021-07-05
Pradžia  |  Lankytojams  >  Parodos  >  VARDAN LAISVOS LIETUVOS. JAV LIETUVIŲ PARAMOS LIETUVAI TRADICIJA