Pubblicazioni

Home  |  Attività museale  >  Pubblicazioni  >  MŪRO ISTORIJOS TYRĖJAS. Dr. Kazio Napaleono Kitkausko dienoraščių ištraukos

Kazys Napaleonas Kitkauskas
MŪRO ISTORIJOS TYRĖJAS. Dr. Kazio Napaleono Kitkausko dienoraščių ištraukos

Kazys Napaleonas Kitkauskas – humanitarinių mokslų daktaras, architektūros istorikas, restauratorius, inžinierius. 1960–1969 m. dirbo Mokslinėse restauracinėse gamybinėse dirbtuvėse, 1969–1992 m. – Paminklų konservavimo institute, 1993–2002 m. buvo Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ Architektūros tyrimų skyriaus vadovu. N. Kitkausko profesinėje karjeroje bene svarbiausia tyrimų kryptis buvo architektūros istorija ir jos tyrimai, todėl, be kitų objektų, mokslininkas 1968–1986 m. tyrinėjo Vilniaus katedrą, 1987–2001 m. – Vilniaus Žemutinės pilies Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmus, 1995–2005 m. buvo Valdovų rūmų Vilniuje atkūrimo projekto moksliniu vadovu, taip pat dalyvavo tiriant, projektuojant ir steigiant Kristijono Donelaičio memorialą ir muziejų Tolminkiemyje ir Lazdynėliuose. Parašė daug mokslinių straipsnių ir knygų architektūros istorijos tyrimų tema.

Kad ir ką dirbdamas, N. Kitkauskas kruopščiai rašė dienoraščius, kuriuose nuosekliai fiksavo nuveiktus kasdienius darbus, žymėjosi pagrindinius radinius, kai kurias tiriamų objektų ypatybes, svarbiais klausimais rengiamus pasitarimus.

Mokslininkas savo rašytus dienoraščius (31 vnt. rankraščių, tarp kurių – sąsiuviniai, darbo kalendoriaus tipo knygelės ir pan.), datuojamus 1967 m. pabaiga – 2010 m., perdavė Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų moksliniam archyvui.

2021 m. sausio 5 d. dr. Kazys Napaleonas Kitkauskas šventė garbingą 90-mečio jubiliejų. Šiai sukakčiai pažymėti Valdovų rūmų muziejus publikuoja dalį N. Kitkausko rašytų dienoraščių bei iliustracijų iš autoriaus asmeninio archyvo.

 

Knygos rengimo koordinatorius Gintautas Striška

Knygos leidybos koordinatorė Živilė Mikailienė

Redaktorė Monika Grigūnienė

Dizainas ir maketavimas Saulius Marteckas

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Vilnius, 2022
592 p., iliustruota
Spausdino „AB Kopa“, tiražas 200 egz. 

Prezzo 20.00 €


2022-04-29
Home  |  Attività museale  >  Pubblicazioni  >  MŪRO ISTORIJOS TYRĖJAS. Dr. Kazio Napaleono Kitkausko dienoraščių ištraukos