Events

Home  |  Visit  >  Events  >  Ekskursija po tarptautinę parodą su muziejaus gidu

Ekskursija po tarptautinę parodą su muziejaus gidu

Tarptautinės parodos „NUO SACRO IKI PROFANO. Giorgio Baratti dailės kolekcija iš Milano“ renginių ciklas

5 September 2020, 11.00–12.30

Ekskursija po tarptautinę parodą „Nuo SACRO iki PROFANO. Giorgio Baratti dailės kolekcija iš Milano“ su muziejaus gidu

Parodoje pristatomas Europos dailės paveldas iš žymaus italų kolekcininko ir meno mecenato Džordžo Baračio (Giorgio Baratti) kolekcijos – garsių XIV–XVIII a. Italijos dailininkų ir skulptorių kūrinių rinkinys bei kiti Europos šalių menininkų darbai. Keliaudami po parodą, susipažinsime su europietiškos kultūrinės tapatybės ištakomis – religiniais ir pasaulietiniais siužetais, daugelį amžių plėtotais Europos mene, ir ieškosime juose lietuviškų ženklų. Dauguma parodoje eksponuojamų dailės kūrinių reprezentuoja laikotarpį, kai Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija Vilniuje buvo europinio lygio kultūros ir meno centras. Lietuvos ir Lenkijos valdovai iš Jogailaičių bei Vazų dinastijų užsakydavo paveikslus pas garsiausius to meto Europos dailininkus arba per tarpininkus jų kūrinių įsigydavo Romoje, Florencijoje, Venecijoje, Neapolyje ir kituose miestuose. Meno vertybės Vilnių ir Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę pasiekdavo ir kitais būdais: valdovams jas dovanodavo kitų šalių karaliai, kunigaikščiai, didikai. Parodoje galima išvysti įvairias Italijos regionų tapybos mokyklas pristatančių dailės kūrinių. Kviečiame pasigėrėti meistriškumu tų menininkų, kurių darbų būta istorinėse Lietuvos valdovų, didikų, Bažnyčios hierarchų kolekcijose, vėliau istorijos negandų sunaikintose ar išblaškytose po pasaulį.

Kviečiame į pasimatymą su italų meistrais Vilniuje!

Ekskursijos kaina
Užsiregistravusiam pavieniam lankytojui – 2,00 Eur + lankytojo bilietas (IV maršrutas)

Ekskursija vedama lietuvių kalba ne didesnei nei 15 asmenų grupei.

Last update
2020-08-28
Home  |  Visit  >  Events  >  Ekskursija po tarptautinę parodą su muziejaus gidu