Publications

Home  |  Museum  >  Publications  >  Karališka vaikystė: viena 1529 metų rudens diena

Nelė Kostinienė, Živilė Mikailienė, Lina Itagaki
Karališka vaikystė: viena 1529 metų rudens diena

ĮSIGYTI LEIDINĮ

Tai įdomiosios istorijos knyga su spalvinimo užduotimis ir lipdukais. Ji skirta 5–7 metų vaikams, kurie mėgsta ne tik skaityti, bet ir patys kurti intriguojančias istorijas. Knyga unikali – sukomponuota iš dviejų dalių. Pirmojoje supažindinama su ypatinga Žygimanto Augusto diena, o antroji skirta skaitytojų kūrybiškumui ugdyti, čia, pasitelkdami spalvotus lipdukus ir savo išmonę, vaikai galės patys sukurti savo istoriją. Šią knygą parašė istorikės Nelė Kostinienė ir Živilė Mikailienė, piešiniais iliustravo dailininkė Lina Itagaki.

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Vilnius, 2021 m.
28 p., iliustruota
Spausdino UAB „Standart Impressa“, tiražas 1 000 egz.


ĮSIGYTI LEIDINĮ

Price 6.00 €

Last update
2021-05-10
Home  |  Museum  >  Publications  >  Karališka vaikystė: viena 1529 metų rudens diena