Aktualijos

Pradžia  |  Aktualijos  >  Valdovų rūmų muziejaus bičiulį Petrą Bingelį prisimenant

Valdovų rūmų muziejaus bičiulį Petrą Bingelį prisimenant

2020 m. gruodžio 6 d. mirė vienas žymiausių nūdienos Lietuvos muzikų, garsaus Kauno valstybinio choro įkūrėjas ir vadovas Profesorius Petras Bingelis (1943–2020). Tai didžiulis Lietuvos bei visos Europos kultūros ir muzikos meno pasaulio praradimas. Valdovų rūmų muziejaus bendruomenė liūdi kartu su Profesoriaus šeima, artimaisiais, kolegomis, bičiuliais ir reiškia nuoširdžiausią užuojautą šios didžiulės netekties valandą.

Profesorius Petras Bingelis buvo vienas aktyviausių ir nuoširdžiausių Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų tyrinėjimų ir atkūrimo idėjos rėmėjų bei artimas Valdovų rūmų muziejaus bičiulis ir bendradarbis. Prof. P. Bingelio suburtas ir jau penkis dešimtmečius vadovaujamas Kauno valstybinis choras, tapęs vienu geriausių chorų visoje Europoje, kartu su Lietuvos nacionalinės filharmonijos kameriniu orkestru, vadovaujamu prof. Sauliaus Sondeckio, rengė koncertus dar per Valdovų rūmų archeologinius tyrimus tarp mūrų griuvėsių.

2002 m. gegužę toks koncertas paliudijo naują etapą Valdovų rūmų istorijoje – baigėsi intensyvių tyrimų periodas ir prasidėjo rūmų atkūrimas. 2009 m. prof. Petro Bingelio vadovaujamas choras giedojo per simbolinį atkurtų, bet iki galo neįrengtų Valdovų rūmų atidarymą, kai rūmų kieme buvo susirinkę Europos monarchai ir valstybių vadovai, atvykę į Lietuvos tūkstantmečio minėjimo šventę. 2011 m. prof. Petras Bingelis buvo vienas pirmųjų iš bemaž 800 Lietuvos kultūros, mokslo, meno, švietimo iškilių atstovų, parėmusių iniciatyvą, kad būtų kuo sparčiau užbaigtas Valdovų rūmų atkūrimas.

Draugystė su prof. Petru Bingeliu nenutrūko ir atvėrus Valdovų rūmų muziejaus duris. 2014 m. kovą čia skambėjo koncertinė programa „Taip, Donelaiti!“, skirta grožinės lietuvių literatūros pradininku laikomo Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių jubiliejui paminėti. 2018 m. lapkritį Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje prof. Petras Bingelis paminėjo savo 75 metų ir Kauno valstybinio choro 50 metų sukaktis įsimintinu šventiniu koncertu.

2020 m. vasarą prof. Petras Bingelis užsuko į Valdovų rūmų muziejų tiesiog išgerti kavos ir bičiuliškai pasikalbėti apie galimus artimiausius Kauno valstybinės filharmonijos, Pažaislio festivalio ir Valdovų rūmų muziejaus bendradarbiavimo planus. Profesorius buvo ir dažnas įvairių kultūrinių, muzikinių renginių Valdovų rūmuose dalyvis, nuolat domėjosi ir naujausiomis muziejaus parodomis.

Amžiną atilsį duok, Viešpatie, Profesoriui Petrui Bingeliui, šlovinusiam Tavo Vardą muzikos garsais Kauno ir Vilniaus katedrose, daugelyje Europos bažnyčių, Vatikane, taip pat ir Valdovų rūmuose.

Valdovų rūmų muziejaus bendruomenė

Atnaujinta
2020-12-07
Pradžia  |  Aktualijos  >  Valdovų rūmų muziejaus bičiulį Petrą Bingelį prisimenant