Aktualijos

Pradžia  |  Aktualijos  >  Valdovų rūmų muziejaus bičiulį Antaną Tylą prisimenant

Valdovų rūmų muziejaus bičiulį Antaną Tylą prisimenant

2018 m. lapkričio 24 d. Lietuva patyrė didžiulę netektį: eidamas 90-uosius metus, mirė Profesorius Antanas TYLA (1929–2018) – vienas žymiausių ir autoritetingiausių Lietuvos istorikų, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos tyrinėtojų ir rašytinių šaltinių skelbėjų, keliolikos studijų ir monografijų, daugybės straipsnių autorius, archeografas.

Profesorius Antanas Tyla gimė Anykščių valsčiuje, baigė Vilniaus universitetą, visą profesinį gyvenimą praleido Lietuvos istorijos institute, jame pradėjo dirbti 1958 metais. Apsigynęs daktaro ir habilituoto daktaro disertacijas, 1997 m. tapo Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi, ten įkūrė Istorijos katedrą. Po 10 metų jam suteiktas šio universiteto garbės profesoriaus titulas. Daugiau nei septynerius metus (1992–1999) Antanas Tyla buvo Lietuvos istorijos instituto direktorius. Išrinktas Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos katalikų mokslo akademijos nariu. Už nuopelnus Lietuvos mokslui ir kultūrai apdovanotas dviem Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinais, taip pat – valstybine Jono Basanavičiaus bei Lietuvos mokslų akademijos įsteigta Simono Daukanto premija. Antanui Tylai taip pat suteiktas Anykščių rajono garbės piliečio vardas.

Antanas Tyla buvo karštas Valdovų rūmų atkūrimo idėjos ir projekto šalininkas bei rėmėjas. Kaip Lietuvos istorijos instituto direktorius prisidėjo prie Valdovų rūmų tyrimų organizavimo, o kaip autoritetingas istorikas dalyvavo įvairių komisijų darbe, buvo Valdovų rūmų atkūrimo projekto įgyvendinimo konsultantas ir ekspertas.

Jis nemėgo daugžodžiauti – savo tvirtą poziciją dažniausiai išreikšdavo keliais, tačiau labai svariais žodžiais. Tokį Profesorių visada ir prisimename, ypač iš tų laikų, kai jis rėmė Valdovų rūmų atkūrimo dalyvius sudėtingais įvairių projekto puolimų ir nepelnytos kritikos metais.

„Valdovų rūmai – tai valstybės simbolis, todėl Rusijos caras įsakė juos sulyginti su žemės paviršiumi. Atstatyti rūmus mūsų valstybinių ir politinių ambicijų reikalas.“
(Lietuvos aidas, 1994 m. lapkričio 29 d., Nr. 233, p. 3)

Nuo pat Valdovų rūmų atkūrimo idėjos gimimo pažinome Jį kaip patikimą bendražygį, aktyvų bendradarbį, kurį dažnas sutikdavo daugelyje renginių ir įvairių projektų Valdovų rūmų muziejuje. Jo šviesią asmenybę primena Valdovų rūmų muziejui patikėta išleisti (2012) solidi monografija „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas. XVI amžiaus antroji pusė – XVII amžiaus vidurys“, puoselėti planai kartu paskelbti ir studiją apie Vilnių XVII a. vidurio Maskvos okupacijos metais, taip pat – dovanota per daugelį metų kauptos turtingos mokslinės bibliotekos dalis.

Mūsų atmintyje Profesorius Antanas Tyla visada išliks kaip iškili asmenybė, aktyvus Lietuvos mokslo ir kultūros gyvenimo dalyvis, žmogus, daug prisidėjęs prie savo gimtosios šalies praeities, dabarties ir ateities.

Nuoširdžiai liūdime dėl šios netekties ir reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio šeimai, artimiesiems, bičiuliams ir visai mokslo ir kultūros bendruomenei. Telydi atminimas Jo vardą ir visus prasmingus darbus.

Valdovų rūmų muziejaus darbuotojai

Atnaujinta
2018-11-26
Pradžia  |  Aktualijos  >  Valdovų rūmų muziejaus bičiulį Antaną Tylą prisimenant