Aktualijos

Pradžia  |  Aktualijos  >  Tomos Zarankaitės-Margienės disertacija atskleidžia medžioklės LDK tradicijas

Tomos Zarankaitės-Margienės disertacija atskleidžia medžioklės LDK tradicijas

Valdovų rūmų muziejaus Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus rinkinio saugotoja-tyrinėtoja Toma Zarankaitė-Margienė Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją tema „Medžioklės fenomenas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV–XVI a. (1572 m.): socioekonominis, sociopolitinis, mentalinis aspektai“. Šis mokslinis darbas ne tik suteikia informacijos apie XV–XVI a. laikotarpio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovo medžioklės organizavimą ir plėtrą, materialinį aprūpinimą, medžioklės formas bei ceremonialą, bet ir atskleidžia visai naują požiūrį į šį reiškinį.

„Šio darbo tikslas – ištirti medžioklės fenomeno Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XV–XVI a. (1572 m.) socioekonominius, sociopolitinius ir mentalinius aspektus, naudojant analitinį, retrospektyvinį, komparatyvinį bei prozopografinį tyrimo metodus. Iki šiol lietuviškoje istoriografijoje nebuvo kompleksinio požiūrio į valdovo medžioklės ūkį ir medžioklės sampratą, taip pat į šios pramogos vietą valdovo dvaro gyvenime apskritai“, – sako dr. T. Zarankaitė-Margienė. Ji pabrėžia, kad medžioklės fenomeno atskleidimas reikalauja interdisciplininių tyrimų, kadangi daugeliu atvejų vien istoriniuose šaltiniuose randama informacija nėra pakankama visapusiškam temos problematikos atskleidimui.

Mokslininkė keletą metų tyrinėjo juridinius dokumentus, susijusius su medžioklės ūkio administravimo įteisinimu Lietuvoje, analizavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovo medžioklės makropasaulio XV–XVI a. (1572 m.) struktūrą ir ją sudarančių objektų tipologiją, nustatė valdovo medžioklės dvarų ir gaudymviečių lokaciją, tyrė, kaip buvo formuojama medžioklės ūkio administravimą prižiūrinčių pareigūnų sistema, kaip ji funkcionavo ir kt.

Susisteminta tyrimų medžiaga išskirta į šešias dalis, kuriose pasakojama medžioklės teisinių bei juridinių procesų specifika, analizuojami Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovo medžioklės ūkio objektai ir medžioklės dvarų tinklo formavimosi ypatumai, valdovo medžioklės ūkio pareigybės ir jų funkcijos. Taip pat gilinamasi į materialinį valdovo medžioklės ūkio aprūpinimą. Tiriama, kokią reikšmę medžioklė turėjo dvaro kasdienybei ir užsienio politikai. Analizuojamas medžioklės virsmas iš ekonominės būtinybės į valdančiojo elito pramogą.

Dr. T. Zarankaitės-Margienės disertacijos mokslinė darbo vadovė – prof. dr. Irena Valikonytė (Vilniaus universitetas). Disertacijos gynimo tarybos pirmininkas – prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universitetas), komisijos nariai: dr. Artūras Dubonis (Lietuvos istorijos institutas), doc. dr. Jolanta Karpavičienė (Vilniaus universitetas), doc. dr. Eugenijus Saviščevas (Vilniaus universitetas) ir doc. dr. Vacys Vaivada (Klaipėdos universitetas).

Valdovų rūmų muziejaus bendruomenės gretose – tai jau aštunta daktaro laipsnį įgijusi darbuotoja. Kiti darbuotojai yra apgynę disertacijas istorijos, archeologijos, edukacijos bei biologijos srityse.

Atnaujinta
2018-09-26
Pradžia  |  Aktualijos  >  Tomos Zarankaitės-Margienės disertacija atskleidžia medžioklės LDK tradicijas