Aktualijos

Pradžia  |  Aktualijos  >  Atnaujintos parodos „Valdovų rūmų lobynas: Lietuvos ir Europos paveldo klodai“ pristatymo vakaras

Atnaujintos parodos „Valdovų rūmų lobynas: Lietuvos ir Europos paveldo klodai“ pristatymo vakaras

Galerija

2011 m. gruodžio 7 d., trečiadienį, 17 val. Taikomosios dailės muziejuje Vilniuje (Arsenalo g. 3A) įvyko atnaujintos parodos „Valdovų rūmų lobynas: Lietuvos ir Europos paveldo klodai“ pristatymo vakaras. Renginyje „Kokios vertybės glūdi Vilniaus širdyje?“ dalyvavo dr. ALBINAS KUNCEVIČIUS (Vilniaus universitetas), dr. JŪRATĖ SENVAITIENĖ (Prano Gudyno restauravimo centras), ROMUALDAS BUDRYS (Lietuvos dailės muziejus), dr. ARŪNAS PUŠKORIUS (Valdovų rūmų muziejus), dr. VYDAS DOLINSKAS (Valdovų rūmų muziejus), dr. JOLANTA KARPAVIČIENĖ (Valdovų rūmų muziejus). Muzikavo RENATA DUBINSKAITĖ (mecosopranas), IEVA BAUBLYTĖ (gotikinė arfa, išilginės fleitos), RIMA ŠVĖGŽDAITĖ (smuikas), LYDIA DAVIS (smuikas),  ROMA JARAMINAITĖ (violončelė), JONAS TUMASIONIS (dūdmaišis, mušamieji), istorinių šokių programą atliko BANCHETTO MUSICALE.

Prieš 350 metų būtent gruodžio mėnesį po šešerius metus trukusios Maskvos kariuomenės okupacijos buvo išvaduotos Vilniaus pilys. Po keleto šimtmečių nebūties sostinės širdyje atgyjančių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų muziejus šventine ir koncertine programa kviečia į parodos „Valdovų rūmų lobynas: Lietuvos ir Europos paveldo klodai“ pristatymo vakarą, skirtą Vilniaus pilių išvadavimo istorinei sukakčiai paminėti. Renginyje taip pat bus pristatomas naujausias leidinys „Tarp kasdienybės ir prabangos. Restauruoti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų archeologiniai radiniai“.

Valdovų rūmų muziejus iš nebūties prikelia ir į Lietuvą sugrąžina tai, kas buvo pamiršta, išgrobta, sunaikinta svetimšalių. Kol vyksta Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos atkūrimo darbai, kaupiami archeologinių radinių bei istorijos ir kultūros vertybių rinkiniai. Taikomosios dailės muziejuje Vilniuje nuo 2004 m. buvo eksponuojami reprezentatyviausi Valdovų rūmų archeologiniai radiniai, taip pat pristatoma ir istorijos bei kultūros vertybių kolekcijos dalis. 2011 m. rudenį šios ekspozicijos iš esmės atnaujintos, gerokai papildytos ir sujungtos į parodą „Valdovų rūmų lobynas: Lietuvos ir Europos paveldo klodai“. Parodoje eksponuojami dažnai per stebuklą drėgname dirvožemyje išlikę, ilgiau negu du dešimtmečius kaupti ir kruopščiai restauruoti gausūs bei įvairūs archeologiniai radiniai. Tai Lietuvos ir Europos kultūros paveldo kontekste unikalūs keramikos, akmens, medžio, odos, metalo, stiklo ir kiti dirbiniai, atspindintys senosios Lietuvos valstybės istoriją, jos valdovų aplinkos prabangą bei kasdienybę, dvaro įtaką miesto, šalies ir Vidurio Rytų bei Šiaurės Europos raidai. Čia pristatomos ir išskirtinės Gotikos, Renesanso bei Baroko epochų Europos taikomosios ir vaizduojamosios dailės vertybės – baldai, gobelenai, žemėlapiai, grafikos kūriniai, Lietuvos valdovų ir didikų portretai, ginklai, šarvai, kitos lituanistinės relikvijos. Visa ekspozicija – daugiau kaip 1 000 archeologinių radinių ir istorinio interjero vertybių – atveria Lietuvos senojo paveldo lobius, taip pat liudija intensyvius mūsų šalies ir Europos kultūros bei meno ryšius Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos Vilniuje klestėjimo laikais (XIII–XVII a.). Kviečiame susipažinti su Lietuvos ir Europos istorijos bei kultūros paveldo vertybėmis, kurios ateityje taps Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų nuolatinių ekspozicijų pagrindu ir puoš atkuriamą Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidenciją.

Atnaujinta
2011-12-16
Pradžia  |  Aktualijos  >  Atnaujintos parodos „Valdovų rūmų lobynas: Lietuvos ir Europos paveldo klodai“ pristatymo vakaras