Wystawy

Strona główna  |  Zwiedzającym  >  Wystawy  >  Międzynarodowa wystawa „Chrzest Litwy. Obraz Wojciecha Gersona“

Międzynarodowa wystawa „Chrzest Litwy. Obraz Wojciecha Gersona“

26 September–10 December 2017
Palace of the Grand Dukes of Lithuania

Gallery

Jest to wystawa jednego imponującego i ważnego eksponatu. Tym eksponatem jest obraz Chrzest Litwy (1889) pędzla Wojciecha Gersona (1831–1901) – jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego realizmu i akademizmu w malarstwie XIX wieku. Monumentalne dzieło, powstałe z okazji 500. rocznicy chrztu Litwy, wykonane rzadką techniką monochromatyczną, wyróżnia się swoimi wymiarami (ok. 4 x 7 m), całościowym ujęciem kompozycyjnym, bogactwem przedstawionych scen i postaci, licznymi akcentami ikonograficznymi o wymowie symbolicznej, wykorzystaniem wątków historycznych i ich rozwinięciem interpretacyjnym.

Przez sto lat obraz uważany był za zaginiony, dlatego nie jest on szeroko znany i wystarczająco zbadany. Zatem wystawa zorganizowana w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie jest świetną okazją, by poznać to niezwykłe dzieło sztuki. Po raz ostatni obraz był eksponowany w roku 1890 na wystawie malarstwa w Los Angeles (USA). Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku został odnaleziony i powrócił do Polski. Obecnie znajduje się w stałej ekspozycji Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie (Polska), a wileńska wystawa jest jego pierwszą prezentacją poza Polską.

Obraz Wojciecha Gersona Chrzest Litwy jest jedną z najważniejszych artystycznych wizualizacji procesu chrystianizacji i europeizacji Litwy. W centrum kompozycji ukazana jest postać Chrystusa na krzyżu, obok przedstawiony jest chrzciciel Litwy – Jagiełło z uniesionymi do góry rękami. Wokół władcy zgromadzeni są polscy i litewscy panowie, szlachta i duchowieństwo, w oddali widzimy Litwinów przyjmujących chrzest. Podstawowym źródłem informacji dotyczących tematu dzieła były dla Gersona Roczniki Jana Długosza.

Autor tego wyjątkowego dzieła, Wojciech Gerson, kształcił się w Warszawie, Petersburgu i Paryżu, a w swojej twórczości sięgał również do motywów litewskich. Gerson często jest porównywany z Janem Matejką – innym wybitnym przedstawicielem polskiego malarstwa historycznego o patriotyczno-dydaktycznej wymowie, który w okresie zaborów budził ducha narodowego nie tylko wśród Polaków, ale i Litwinów, podtrzymywał pamięć o tradycjach państwowości i wzmacniał poczucie dumy narodowej. Obraz Chrzest Litwy przypomina o historycznych więziach między Litwą i Polską, między Litwinami i Polakami, zachęca do refleksji nad wspólną historią i wspólnym dziedzictwem, nad zasadami współistnienia państw w dzisiejszej Europie, nad stanem i perspektywą stosunków polsko-litewskich.

Celem wystawy zorganizowanej z okazji 630. rocznicy chrztu Litwy jest przypomnienie jednego z najważniejszych wydarzeń historycznych w dziejach kraju – przyjęcia chrztu w obrządku katolickim w 1387 roku, w wyniku czego Litwa stała się narodem należącym do Kościoła Chrystusowego i została włączona w krąg zachodniej cywilizacji łacińskiej. To zaś przesądziło o europejskim kierunku rozwoju państwa litewskiego i kultury litewskiej. Na skutek tej decyzji dziś w naszym kraju widzimy wyraźne znaki żywej wiary, jak też ślady europejskich tradycji artystycznych, kulturowych, politycznych i intelektualnych: dziedzictwo gotyku, renesansu i baroku, zabytki sztuki sakralnej, rozpowszechnienie idei demokracji, pojęć praw i wolności człowieka oraz innych zasad i wartości wolnego świata.

Organizatorzy wystawy
Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich (Wilno, Litwa)
Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie (Polska)

Partnerzy wystawy
Ambasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
Instytut Polski w Wilnie

Patronat nad wystawą objęli
Przewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej Viktoras Pranckietis
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński
Prezes Rady Ministrów Republiki Litewskiej Saulius Skvernelis
Arcybiskup Metropolita Wileński Gintaras Grušas
Arcybiskup Metropolita Warszawski Kardynał Kazimierz Nycz


2017-10-01
Strona główna  |  Zwiedzającym  >  Wystawy  >  Międzynarodowa wystawa „Chrzest Litwy. Obraz Wojciecha Gersona“