Badania naukowe

Strona główna  |  Działalność muzeum  >  Badania naukowe

Centrum Badań Naukowych Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich zajmuje się organizacją, systematyzacją i prowadzeniem badań naukowych z dziedziny kultury, sztuki, historii, archeologii oraz innych. Wraz z innymi instytucjami akademickimi i naukowo badawczymi organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje, seminaria, realizuje inne projekty z zakresu badań dziedzictwa kulturowego i jej aktualizacji, dotyczące Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, przygotowuje stałe i czasowe ekspozycje, organizuje wystawy oraz inne imprezy kulturalne i oświatowe, jak również publikacje wyniki badań.

Centrum Badań Naukowych stanowią Zakłady Nadzoru Archeologii, Architektury, Archiwizacji, Kultury i Historii Sztuku oraz Konserwacji.

Podstawowym zadaniem Zakładu Archeologii jest analiza danych archeologicznych, zgromadzonych podczas wieloletnich badań terenu Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Specjaliści Zakładu Archeologii, badając objekty archeologiczne, rekonstruują w świetle materiałów archeologicznych dzieje zaludnienia i zabudowy pałacu oraz całego terenu Wileńskiego Zamku Dolnego, przemiany jakości życia codziennego i działalności, refleksje na temat zmian i wydarzeń społecznych, politycznych i ekonomicznych. W laboratorium dendrologicznym badane są odkopane konstrukcje drewniane oraz rekonstruowane dzieje zabudowy terenu.

Zakład Architektury analizuje i uogólnia materiały wcześniejszych badań, dotyczących Pałacu Wielkich Książąt Litewskich i całego zespołu Zamków Wileńskich, opracowuje model architektonicznych dziejów Pałacu Wielkich Książąt Litewskich i budynków, znajdujących się niegdyś na terenie Zamku Dolnego, analizuje znaleziska archeologiczne, związane z architekturą pałacu i jego wnętrza, przygotowuje katalog tych elementów.

Zakład Archiwizacji opracowuje i dygitalizuje materiały graficzne, uzyskane w wyniku badań archeologicznych i przekazane do Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich prowadzi dokumentację przebiegu badań oraz rejestruje działalność kulturalną i gromadzi archiwum wizualne.

Zakład Kultury i Historii Sztuki bada historię rezydencji Wielkich Książąt Litewskich w Wileńskim Zamku Dolnym, najważniejsze etapy dziejów litewskiej państwowości, osobliwości kultury dworskiej oraz rolę, jaką pełnili władcy i inne osobistości historyczne.

Priorytetowym zadaniem Zakładu Nadzoru Konserwatorskiego jest zachowanie znalezisk archeologicznych z terenu Pałacu Wielkich Książąt Litewskich – ich konserwacja i restauracja, zapewnienie warunków do ich przechowywania, eksponowania oraz transportowania. Dziedzina prewencyjnej konserwacji obejmuje również historyczne eksponaty przechowywane w Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich.


2013-02-01
Strona główna  |  Działalność muzeum  >  Badania naukowe