Restauravimas

Pradžia  |  Muziejus  >  Restauravimas

Valdovų rūmų muziejaus Restauracinės priežiūros grupės specialistų pagrindinė specializacijos sritis – archeologinės medžiagos restauravimas.

Prioritetinis Restauracinės priežiūros grupės uždavinys yra Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų teritorijoje aptiktų archeologinių radinių išsaugojimas – jų konservavimas ir restauravimas. Pastaruoju metu ruošiami eksponatai Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų I maršruto ekspozicijai ir tvarkomi labiausiai suirę radiniai. Neatsiejama šio darbo dalis – prevencinis konservavimas: eksponatų ruošimas saugojimui ir eksponavimui, jų stebėjimas saugyklose bendradarbiaujant su rinkinių saugotojais ir tinkamų saugojimo bei eksponavimo sąlygų užtikrinimas, ruošimas transportuoti, rengiant išvažiuojamąsias parodas. Prevencinio konservavimo sritis apima ir muziejaus turimus istorinius eksponatus.

Restauratorių darbą koordinuoja ir vertina Valdovų rūmų muziejaus Restauravimo taryba. Muziejaus restauratoriai atestuojami Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatyta tvarka, tobulinasi ir kelia savo kvalifikaciją vykdami į stažuotes, dalyvaudami seminaruose, konferencijose.

Restauracinės priežiūros grupėje yra septyni kvalifikuoti restauratoriai. Jie atlieka šiuos darbus: konservuoja ir restauruoja metalinius, keraminius, stiklinius, medinius, odinius, kaulinius, raginius, tekstilės, veltinio ir kitus archeologinius radinius. Taip pat vykdo įvairiapusius šių radinių tyrimus: dalis jų atliekama Valdovų rūmų muziejaus specialistų, dalis – talkinant kitoms įstaigoms.

Metalinių radinių konservavimas, restauravimas ir tyrimai

Metaliniai radiniai konservuojami, restauruojami ir ruošiami saugojimui bei eksponavimui, kartu atliekama ir jų mikrocheminė kokybinė analizė, padedanti nustatyti lydinių sudėtį, identifikuoti dangas. Prireikus atliekami rentgenografiniai tyrimai, leidžiantys įvertinti radinio suirimo laipsnį, suteikiantys žinių apie dirbinio struktūrą. Siekiant gauti detalesnių žinių apie radinius, jų metalų lydinių kiekybinę sudėtį, technologinius gamybos ypatumus arba menotyrinės informacijos, pagalbos kreipiamasi ir į kitas mokslo bei tyrimų įstaigas arba atskirus specialistus.

Keraminių ir stiklinių radinių konservavimas, restauravimas, tyrimai

Muziejaus restauratoriams bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, atliekami įvairiapusiai keraminių ir stiklinių radinių cheminiai, technologiniai, menotyriniai tyrimai, identifikuojama molio masės, glazūrų, skiedinių sudėtis, gamybos ypatumai. Šie tyrimai ypač pasitarnavo ne tik kaupiant informaciją apie keraminius radinius, bet ir atkuriant Valdovų rūmų koklines krosnis. 

Medinių radinių konservavimas, restauravimas ir tyrimai

Konservuojami ir restauruojami Vilniaus Žemutinės pilies mediniai radiniai. Valdovų rūmų muziejuje taip pat veikia Dendrochronologijos ir dendrologijos laboratorija, kur atliekami dendrochronologiniai medinių radinių tyrimai, identifikuojama medžių, iš kurių pagaminti dirbiniai, rūšis (dr. Rūtilė Pukienė). Laboratoriniai tyrimai padeda įvertinti ir radinių suirimo laipsnį. Daug dėmesio skiriama trasologiniams tyrimams, daikto funkcijai, apdirbimo technikai ir gamybos būdui nustatyti. 

Odinių radinių konservavimas, restauravimas ir tyrimai

Muziejaus restauratorių dirbtuvėse atliekami odinių radinių konstrukciniai tyrimai, identifikuojama gyvūno odos, iš kurios pagamintas dirbinys, rūšis.

Atnaujinta
2017-11-23
Pradžia  |  Muziejus  >  Restauravimas