Leidiniai

Pradžia  |  Muziejus  >  Leidiniai  >  Palace of the Grand Dukes of Lithuania. Exposition guide

Palace of the Grand Dukes of Lithuania. Exposition guide

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų ekspozicijų vadovai, I tomas

Leidinyje trumpai pristatomos muziejaus salės ir erdvės, įdomiausi bei vertingiausi eksponatai.

Kadangi šiuo metu muziejuje įrengti du maršrutai, pagal tai išdėstyti salių ir kitų erdvių aprašai. Pirmas maršrutas atskleidžia Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos ir jos teritorijos raidą valstybės istorijos kontekste (nuo akmens amžiaus iki mūsų dienų). Vertingiausia dalis – išlikę autentiški mūrai ir unikalūs archeologų aptikti radiniai: kaulo, keramikos, medžio, metalo, odos, stiklo ir kiti dirbiniai. Be autentiškų reliktų, ekspozicijoje pristatoma surinkta ikonografinė medžiaga, maketai, schemos, žemėlapiai.

Antras ekspozicijos maršrutas atspindi rūmų stilistinę raidą XV–XVII a., kai čia rezidavo Lietuvą, Lenkiją, Švediją ir kitus kraštus valdantys bendri valdovai. Nurodoma istorinė patalpų paskirtis. Atkurtuose reprezentaciniuose interjeruose pristatomi tų laikų Europos rūmams būdingi taikomosios ir vaizduojamosios dailės kūriniai: baldai, gobelenai, skulptūros, portretai, ginklai ir šarvai, žemėlapiai ir grafikos kūriniai, kitos lituanistinės vertybės.

Tekstų autoriai ir leidinio sudarytojai Dalius Avižinis, Vydas Dolinskas, Gintautas Striška, Ėrika Striškienė

Vertėja Albina Strunga

Redaktorės Laima Kunickytė, Indrė Makauskaitė

Fotografai Vytautas Abramauskas, Mindaugas Kaminskas, Antanas Lukšėnas

Schemų, žemėlapių ir rekonstrukcijos piešinių autorė Rasa Abramauskienė

Dizaino ir maketo autorė Aida Valinskienė

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Knygos mecenatė – Stefa Alšėnaitė-Urban (JAV), leidinį remianti tėvelio Stasio V. Alšėno atminimui

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Taip pat už paramą leidžiant knygą leidėjai nuoširdžiai dėkoja Valdovų rūmų paramos komitetui JAV

Vilnius, 2015
107, [1] p., iliustruota
Spausdino UAB „Petro ofsetas“, tiražas 1000 egz.

ISSN 2424-3582
ISBN 978-609-8061-34-5


KVIEČIAME APSILANKYTI MUZIEJAUS E-KNYGYNE IR ĮSIGYTI KITŲ LEIDINIŲ!

Tiražas parduotas

Atnaujinta
2021-04-21
Pradžia  |  Muziejus  >  Leidiniai  >  Palace of the Grand Dukes of Lithuania. Exposition guide