Leidiniai

Pradžia  |  Muziejus  >  Leidiniai  >  Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Istorijos bruožai

Mečislovas Jučas
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Istorijos bruožai

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, VIII tomas

Ilgamečio Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesoriaus, habilituoto humanitarinių mokslų daktaro Mečislovo Jučo studijoje aptariami svarbiausi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos bruožai. Lietuvos valstybė gynė tautą nuo užsienio priešų, formavo teisines ir administracines struktūras, saugojo daugumos išpažintą Romos katalikų tikėjimą, globojo ūkį ir kultūrą, buvo lietuvių tautos namai. Svarbiausias šios knygos uždavinys – parodyti, kaip atsirado senoji Lietuvos valstybė, kaip ji suklestėjo, vėliau menko, nyko ir svetimų jėgų buvo naikinta. Knyga parengta remiantis profesoriaus paskaitomis, skaitytomis Vilniaus universitete, atsižvelgta į pastarųjų metų tyrinėjimus, į daugelį klausimų mėginta pažvelgti naujai, originaliai. Daugiausia dėmesio skirta valstybingumo raidos aspektams.

Redaktorės Irena Babiliūtė, Gintarė Petuchovaitė
Leidybos koordinatoriai Vydas Dolinskas, Gintarė Petuchovaitė
Iliustracijas parinko Marijus Uzorka
Dizainas ir maketavimas Gediminas Akelaitis, Vita Andriušytė

Tekstai skelbiami lietuvių kalba.

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Vilnius, 2010
336 p., iliustruota
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“, tiražas 500 egz. ISBN 978-609-8061-05-5


KVIEČIAME APSILANKYTI MUZIEJAUS E-KNYGYNE IR ĮSIGYTI KITŲ LEIDINIŲ!

Tiražas parduotas

Atnaujinta
2021-04-21
Pradžia  |  Muziejus  >  Leidiniai  >  Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Istorijos bruožai