Savaitės eksponatas

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Stiklinis buteliukas

Stiklinis buteliukas

XVI a. pab.–XVII a. pr.
Aukštis 15 cm
Plotis apie 8 cm
Ožalas E., Montvilaitė E. Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų teritorija. Vakarinio korpuso ir jo prieigų 2004 m. tyrimai, radinio inv. Nr. S115.
Restauravo Bronislava Kunkulienė, rest. prot. Nr. 27/170 (Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“)

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų vakarų korpuso priestatėlyje, buvusios latrinos bokštelio žemėse, rasta įspūdingai dekoruoto stiklinio indo šukių. Siekiant išsaugoti dekorą, jos iš karto buvo konservuojamos.

Stiklinis buteliukas suklijuotas iš 20 skaidraus stiklo šukių. Norint užtikrinti suklijuotų sienelių fragmentų stabilumą ir išryškinti indo formą, neišlikę fragmentai atkurti iš specialios restauruoti tinkamos polimerinės medžiagos. Išlikusios keturkampio buteliuko sienelės puoštos kelių spalvų gėlės žiedu, augaliniu ornamentu, o ant vienos sienelės nutapytas ir moters portretas. Moteris vaizduojama profiliu, jos plaukus dengia galvos apdangalas. Ties stiklinio indo kakleliu yra dvigubos balto emalio taškučių juostos, sudarančios keturkampio ornamentą. Buteliuko gurklys buvo aplipęs nenustatytos medžiagos apnašomis, greičiausiai šia medžiaga buvo užsandarintas švininis buteliuko kamščio sriegis.

Manoma, kad buteliukas būdavo priskiriamas vadinamiesiems vaistininko indams ir naudojamas užpiltinėms arba kvapiesiems aliejams laikyti.

Medžiagą parengė Gintautas Striška
Fotografas Vytautas Abramauskas

Panaudota literatūra:
Tarp kasdienybės ir prabangos. Restauruoti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų archeologiniai radiniai, sudarytojas A. Puškorius, Vilnius, 2011, p. 19, 74–75.

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Stiklinis buteliukas