Savaitės eksponatas

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Rapyra

Rapyra

XVII a. I p.
Blaževičius P., Žvirblė K. Vilniaus žemutinė pilis. II oficinos (dvariškių rūmų) archeologinių tyrimų 2006 m. ataskaita, radinio inv. Nr. M 6.
Konservavo Dainius Šavelis, rest. prot. Nr. 236/5092 (Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“)

2006 m., atliekant archeologinius tyrimus, greta II oficinos šiaurinės sienos rasta XVII a. datuojamos rapyros rankena. Gerai išlikusios rankenos gale – ovalo pavidalo buoželė. Ant laikomosios rankenos dalies užmautas medinis cilindras, kuris, sprendžiant iš išlikusių įspaudų, buvo apvyniotas pinta vielute. Galbūt vario, sidabro ar kito metalo vielutę prieš išmesdamas ginklą kas nors tiesiog nusivyniojo. Laikomąją ginklo dalį saugojo gerai išlikusi garda. Tai apsauginė detalė, fechtuojantis sauganti kario ranką nuo priešo ginklo. Šios rapyros garda nukalta iš kelių metalinių strypelių ­– iš jų suformuotas savotiškas pusrutulis. Ginklo geležtė dviašmenė, prie gardos – 3 cm pločio. Vienoje geležtės pusėje matyti neaiškaus įrašo fragmentas (trys raidės – I H N) ir iš 5 taškučių suformuotas kryžius – tai dirbtuvių arba meistro ženklai.

Tikėtina, kad šis ginklas XVII a. I p. priklausė vienam iš pilį ir (ar) valdovą saugojusių karių, treniruojantis arba kovojant jis sulūžo, todėl buvo išmestas.

Kalviai kala rapyros gardą. Das Hausbuch der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung zu Nürnberg, Bd. 2, Nürnberg, 1600 (Stadtbibliothek Nürnberg, Amb. 317b.2, Folio 65r),
http://www.nuernberger-hausbuecher.de/75-Amb-2-317b-65-r.

Medžiagą parengė Povilas Blaževičius
Fotografas Vytautas Abramauskas

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Rapyra