Savaitės eksponatas

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis „Poloniae, Litvaniæq. Descriptio“

Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis „Poloniae, Litvaniæq. Descriptio“

Vaclovas Grodeckis (Wacław Grodecki, apie 1535–1591) ir Andriejus Pograbka (Andrzej Pograbka, apie 1540–apie 1598), iš Abrahamo Ortelijaus (Abraham Ortelius, 1527–1598) atlaso „Theatrum Orbis Terrarum“
Antverpenas, 1595 m.
Matmenys: 45,2 x 56,7 cm
Popierius, vario raižinys
Inv. Nr. VR-870
2014 m. šį žemėlapį padovanojo Lietuvos Respublikos garbės konsulas Saudo Arabijoje Mahfouzas Marei Mubarakas bin Mahfouzas (Saudo Arabija)

Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis pasirodė 1595 m. Antverpene Abrahamo Ortelijaus (Abraham Ortelius, 1527–1598) parengtame atlase „Theatrum Orbis Terrarum“. Žemėlapį sukūrė garsus lenkų kartografas, filosofijos daktaras, vyskupas Vaclovas Grodeckis (Wacław Grodecki, apie 1535–1591). Būsimasis kartografas gimė netoli Katovicų, būdamas 15 metų įstojo į Krokuvos universitetą, vėliau dirbo ir studijavo Leipcige. 1556–1558 m. parengė Lenkijos Karalystės ir gretimų žemių žemėlapį, 1562 m. jis, kaip medžio raižinys, buvo išleistas Bazelyje. Nuo 1570 m. V. Grodeckio žemėlapio sumažintas variantas buvo naudojamas A. Ortelijaus atlase ir vėlesniuose jo leidimuose. Žemėlapį patobulino ir papildė Andriejus Pograbka (Andrzej Pograbka, apie 1540–apie 1598). Nuo 1595 m. A. Ortelijaus atlase „Theatrum Orbis Terrarum“ buvo spausdinamas V. Grodeckio sukurtas ir A. Pograbkos papildytas žemėlapis. Abiejų kartografų pavardės įrašytos kartušu įrėmintame žemėlapio aprašyme. Žemėlapis buvo labai populiarus, spausdintas daugybėje atlasų.

Medžiagą parengė Dalius Avižinis
Fotografai Mindaugas Kaminskas, Vytautas Abramauskas

Panaudota literatūra:
Eksponatai. 2009–2015 m. dovanotos ir įsigytos vertybės. Parodos katalogas, sudarytojai D. Avižinis, R. Lelekauskaitė, Vilnius, 2016, p. 148.
Imago Poloniae. Dawna Rzeczpospolita na mapach, dokumentach i starodrukach w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego, t. II, wyd. przez T. Niewodniczański, Warszawa, 2002, s. 26–27.
Lietuva žemėlapiuose, sudarė A. Bieliūnienė, B. Kulnytė, R. Subatniekienė, Vilnius, 2011, p. 63–65.
Samas A. Žemėlapiai ir jų kūrėjai, Vilnius, 1997, p. 139–145. 

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis „Poloniae, Litvaniæq. Descriptio“