Savaitės eksponatas

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Respublica Polonica, Duobus Libris...

Respublica Polonica, Duobus Libris...

Kristofas Hartknochas (Christoph Hartknoch, 1644–1687), Frankfurtas, Leipcigas, 1687
Matmenys: 16,2 x 10,5 x 5,7 cm
Popierius, oda
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, inv. Nr. VR-509
Eksponatą 2010 m. muziejui padovanojo akademikas dr. Algimantas Miškinis (1929–2015).
 

Knygos, skirtos Lenkijos ir Lietuvos istorijai, autorius Kristofas Hartknochas (Christoph Hartknoch, 1644–1687) buvo garsus Prūsijos istorikas. Gimė Rytų Prūsijoje, netoli Pasenheimo (dab. Jablonka, Lenkija). Nuo 1662 m. Karaliaučiaus universitete studijavo filosofiją ir teologiją, kurį laiką dirbo namų mokytoju Kaune, vėliau gyveno ir dirbo Vilniuje: 1665–1667 m. buvo evangelikų liuteronų mokyklos rektorius. Kurį laiką dirbo reformatų mokykloje Slucke. 1667 m. grįžo į Karaliaučių, parengė ir apsigynė disertaciją. 1672–1679 m. dėstė Karaliaučiaus universitete. Vėliau dirbo Torunės gimnazijoje, buvo jos direktorius.

Knygos Respublica Polonica, Duobus Libris... titulinį lapą puošia grafikos darbas. Jo viršuje vaizduojamas valdovas su karūna, dešinėje rankoje jis laiko skeptrą, o kaire ranka prilaiko gaublį, kurio priekinėje dalyje pavaizduota Lenkija ir Lietuva. Greta iškelto skeptro pavaizduotas jungtinis herbas, kurį sudaro du laukai: lauke kairėje pavaizduotas Lenkijos Erelis, lauke dešinėje – Lietuvos Raitelis. Valdovui iš dešinės pavaizduotas herbinis kartušas su herbu Janina. Šį herbą knygos leidimo metais naudojo Lenkijos ir Lietuvos valdovas Jonas Sobieskis. Titulinio lapo centre – kartušas su knygos pavadinimu. Šonuose pavaizduoti du vyriškiai: kairysis dėvi sarmatiškąją aprangą, dešinysis – Vakarų Europoje paplitusius šarvus.

Pirmą kartą knyga išleista 1678 m., muziejuje turimas egzempliorius yra antro leidimo (1687) pavyzdys.

Medžiagą parengė Dalius Avižinis  
Panaudota literatūra:
Klimka L. „Vertingojo baltų istorijos šaltinio ir jo autoriaus sukaktys“, in: Gimtasai kraštas, 2013, Nr. 6, p. 117–118.
Matulevičius A., Vyšniauskaitė A. „Hartknoch Christoph“, in: Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. VII: Gorkai–Imermanas, vyriausiasis redaktorius A. Račis, Vilnius, 2005, p. 405–406.
Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Respublica Polonica, Duobus Libris...