Savaitės eksponatas

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Karolis

Karolis

Gintaras
II a. pab.–V a. vid.
Kuncevičius A., Tautavičius A., Urbanavičius V. Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų teritorijos 1993 m. tyrimai, radinio inv. Nr. 700.
Restauravo Bronislava Kunkulienė, rest. prot. Nr. 261/9881 (Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai)

Gintaro karoliai Lietuvos teritorijoje pradėti nešioti senajame geležies amžiuje. Šie karoliai verti į kaklo apvaras, neretai komponuoti kartu su emalio, stiklo, žalvario karoliais, įvairiais kabučiais, įvijomis. Dažnai apvarose būdavo iki kelių dešimčių gintaro karolių. Labiausiai paplitę buvo dvigubo nupjauto kūgio ir suploto rutulio formos gintaro karoliai.

Daugiausia tokių karolių randama Vakarų Lietuvoje, o Užnemunėje, Vidurio ir Rytų Lietuvoje jie yra pavieniai radiniai, išskyrus kelis atvejus. Pavyzdžiui, Baliulių pilkapyno (Švenčionių r.) pilkapyje Nr. 12 (15) rasta apvara, sudaryta iš 54 stiklo ir emalio bei 178 įvairių formų gintaro karolių.

1993 m. gyvenvietėje rastas 1,1 cm skersmens, 0,3–0,4 cm storio, su 0,25 cm skersmens skylute viduryje gintaro karolis. Jis yra suploto rutulio formos (388 tipas pagal Magdalenos Tempelman-Mončynskos (Magdalena Tempelmann-Mączyńska) tipologiją).

Dėl gamybos technologijos šio tipo karoliai gali būti gana nevienodi. Jų skersmuo svyruoja nuo 0,8 iki 2,5 cm, o savo forma gali priminti tiek suplotą rutulį, tiek statinaitę.

Tokių formų karolių randama didelėje teritorijoje. Labiausiai jie buvo paplitę Vyslos žemupyje ir vidurupyje, pavienių aptinkama Dunojaus vidurupyje.

Gyvenvietėje rastasis karolis yra ne vietos gaminys. Čia jis galėjo patekti iš Lietuvos pajūrio ar netgi iš Sembos, Gdansko įlankos, Mozūrijos ežeryno, Kujavijos regiono ar pietvakarių Lenkijos dirbtuvių.

Medžiagą parengė Augustina Kurilienė
Fotografas Vytautas Abramauskas

Panaudota literatūra:
Bliujienė A. „Lithuanian Amber Artifacts in the Middle of the First Millenium and their Provenance within the Limits of Eastern Baltic Region“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis. Baltic amber: Proceedings of the International Interdisciplinary Conference Baltic Amber in Natural Sciences, Archaeology and Applied Arts, t. 22, Vilnius, 2001, p. 177.
Bliujienė A. Lietuvos priešistorės gintaras, Vilnius, 2007, p. 287.
Bliujienė A., Bračiulienė R. „Prašmatniosios Barbaricum paribio diduomenės moterys ir jų vyrai“, in: Lietuvos archeologija, t. 30, Vilnius, 2007, p. 39–68.
Kurila L., Kliaugaitė V. „Baliulių pilkapiai (Švenčionių r.)“, in: Lietuvos archeologija, t. 30, Vilnius, 2007, p. 134, 174–175.
Michelbertas M. Senasis geležies amžius Lietuvoje. I–IV amžius, Vilnius, 1986.
Sidrys R. „Vakarų baltų gintaro įkapės geležies amžiuje“, in: Acta Historica Universitatis Klaipedensis. Klaipėdos miesto ir regiono archeologijos ir istorijos problemos, t. 2, Klaipėda, 1994, p. 59–106.
Tempelmann-Mączyńska M. „Die Perlen der römischen Kaiserzeit und der frühen Phase der Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum“, in: Römisch-germanische Forschungen, Bd. 43, Mainz am Rhein, 1985, S. 65–67, Tafel 15, 60.

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Karolis