Savaitės eksponatas

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Apdailos plytelė su įrašu

Apdailos plytelė su įrašu

1541 m.
Aukštis – 18,0 cm
Storis – 4,2 cm
Rackevičius G. Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų teritorija. Šiaurinio korpuso prieigų archeologinių tyrimų 2002 m. ataskaita, radinio inv. Nr. 2987.

Plytelė rasta 2002 m. tiriant Vilniaus Žemutinės pilies Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų šiaurės korpuso išorę. Kultūrinis sluoksnis, kuriame ji aptikta, susiformavo XVI a. pab.–XVII a. I p. ir buvo perkastas tiesiant vandentiekį XVII a. I p.

Išlikusi plytelės dalis – du kampai, iš kurių žinomas tik plytelės aukštis. Plytelė pagaminta iš rausvos spalvos molio, dengta baltos spalvos angobu. Ant plytelės išlikusi įrašo lotyniškomis raidėmis dalis ir 1541 m. data: „[...]VRIK KRA[...] / [STA]ROSTA M[...] / [...]NSKIE VE[...] / [...]NA SW[OJ]A (SUA?) E[...] (?) / [AN]NO D[OMINI] 1541 (...) (?)“.

Tekstas, atrodo, yra parašytas lenkų kalba su lotynų kalbos intarpais. Kita vertus, per mažai visiškai išlikusių žodžių, kad būtų galima nustatyti, kokia kalba jie parašyti ir juolab ką reiškia. Tai lemia, kad plytelės užrašo paskirtis neaiški. Neabejotina tik data – 1541 m. – ir tai, jog į plytelės istoriją įpainiotas kažkoks seniūnas, greičiausiai seniūnijos, kurios pavadinimas prasideda raide M. Tačiau tokių Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje būta daug.

Medžiagą parengė Eimantas Gudas
Fotografas Vytautas Abramauskas

Pradžia  |  Lankytojams  >  Savaitės eksponatas  >  Apdailos plytelė su įrašu