Parodos

Pradžia  |  Lankytojams  >  Parodos  >  ŽMONĖS, GRĄŽINĘ PRAEITĮ. Mindaugo Meškausko ferotipų magija

ŽMONĖS, GRĄŽINĘ PRAEITĮ. Mindaugo Meškausko ferotipų magija

2019 m. kovo 8–gegužės 12 d.
Valdovų rūmai

Skiriama Valdovų rūmų muziejaus 10-mečiui ir
rūmų teritorijos sistemingų mokslinių tyrimų 30 metų sukakčiai

Paroda „Žmonės, grąžinę praeitį. Mindaugo Meškausko ferotipų magija“ – jubiliejinis Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų projektas, kuriam pagreitį suteikė Lietuvos kultūros taryba. Jis surengtas norint paminėti dvi svarbias sukaktis: pirmąjį Valdovų rūmų muziejaus 10-metį ir šios teritorijos sistemingų bei nuoseklių mokslinių tyrimų 30-metį.

1988 m. birželio 3 d. susibūrė 35 žmonių iniciatyvinė grupė, ji įsteigė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdį. Tų pačių metų birželio 7 d. šie iškilūs Lietuvos žmonės surengė posėdį Valdovų rūmų požemiuose, kuriuose tuo metu buvo prisiglaudęs „Talkos“ klubas. Taip galbūt ir nesąmoningai buvo susieta senosios Lietuvos ir atgimstančios Lietuvos valstybinė tradicija. Su šia tautinio atgimimo banga sutapo ir Valdovų rūmų teritorijos nuoseklių mokslinių tyrinėjimų pradžia. Šie tyrimai domino ne tik mokslininkų grupelę, bet ir didelę dalį visuomenės. Dėl entuziastingo visuomenės palaikymo Valdovų rūmų tyrimai ir atkūrimas buvo įtrauktas į Kultūros paramos fondo veiklos programą, o Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas 1988 m. priėmė nutarimą, kuriuo įpareigojo Lietuvos istorijos institutą koordinuoti mokslinius tyrimus bei istorinės medžiagos kaupimą ir patvirtino plačią mokslinių tyrimų programą, numatančią Žemutinės pilies objektų tyrimų eigą. Instituto direktoriaus prof. habil. dr. Vytauto Merkio iniciatyva buvo sudaryta ir archeologo habil. dr. Vytauto Urbanavičiaus vadovaujama Pilių tyrimų grupė, kurioje dirbo šviesaus atminimo habil. dr. Adolfas Tautavičius, taip pat dr. Kazys Napaleonas Kitkauskas, dr. Albinas Kuncevičius ir kiti mokslininkai. Tai buvo oficiali Valdovų rūmų teritorijos sistemingų ir nuoseklių tyrinėjimų pradžia, jos 30 metų sukakčiai paminėti 2018 m. buvo inicijuotas ir pradėtas įgyvendinti šios parodos projektas. Parodos projekto iniciatyva sutapo ir su kita reikšminga sukaktimi – šiais metais minimu Valdovų rūmų muziejaus įkūrimo 10-mečiu (2009–2018).

Reikšmingos sukaktys padiktavo parodos idėją – pristatyti žmones, kurie dažnai lieka už muziejaus ekspozicijos vitrinų, tačiau be jų didelio indėlio nebūtų nei eksponatų, nei ekspozicijų, nei muziejaus, nei Valdovų rūmų atkūrimo projekto. Tam pasirinktas retas ir unikalus, naujai Lietuvoje prikeltas XIX a. fotografijos išradimas, vadinamasis šlapio kolodijaus procesas, geriausiai atspindintis pagrindinę parodos mintį – parodyti žmones, grąžinusius praeitį ateities kartoms.

Rėmėjai

          Pagrindinė rėmėja                             Informacinis partneris                               

                 

Atnaujinta
2019-03-13
Pradžia  |  Lankytojams  >  Parodos  >  ŽMONĖS, GRĄŽINĘ PRAEITĮ. Mindaugo Meškausko ferotipų magija