Evénements

Accueil  |  Pour les visiteurs  >  Evénements  >  Discussion publique autour de l‘édition critique « Punktai sakymų » de K. Sirvydas. La diffusion des traditions européennes d’homilétique dans le grand-duché de Lituanie

Discussion publique autour de l‘édition critique « Punktai sakymų » de K. Sirvydas. La diffusion des traditions européennes d’homilétique dans le grand-duché de Lituanie

19 December 2017, 18.00–19.30

2016 m. baigtas leisti Konstantino Sirvydo Punktų sakymų kritinis leidimas. Jį sudaro penkios knygos. Metų pradžioje pasirodė doc. dr. Virginijos Vasiliauskienės ir doc. dr. Kristinos Rutkovskos parengtos dvi Konstantino Sirvydo Punktų sakymų kritinio leidimo knygos: Punktai sakymų nuo Advento iki Gavėnios (1629) ir Punktai sakymų Gavėniai (1644). Jose paskelbtos minėto pamokslų rinkinio faksimilės ir dokumentiniai perrašai su kritiniu aparatu. O metų gale atskira knyga išėjo „Konstantino Sirvydo Punktų sakymų teksto rengimo principai, rodyklės ir šaltiniai“ bei dvi monografijos: V. Vasiliauskienės monografija „Konstantino Sirvydo Punktų sakymų struktūra, turinys ir šaltiniai“ bei K. Rutkovskos monografija „Konstantino Sirvydo Punktai sakymų – XVII amžiaus pirmosios pusės lietuvių ir lenkų kultūros paminklas“ lenkų kalba.

V. Vasiliauskienės leidinys orientuotas į K. Sirvydo pamokslų ir perikopių tekstų šaltinius, K. Sirvydo biblinės terminijos kilmę ir šaltinius bei šio pamokslų rinkinio sąsajas su kitais panašaus pobūdžio rašto paminklais. Čia taip pat aprašyti tie tyrimo aspektai, kurie buvo labai svarbūs Punktų sakymų kritinio leidimo tekstui parengti: spaudmenys, rašyba, skyryba, korektūros klaidų tipai.

K. Rutkovskos monografijoje buvo tyrinėjamas Punktų sakymų tekstas lenkų kalba: tirtos jo sąsajos su lietuvišku ir lotynišku tekstais, K. Sirvydo veikale vartotų kalbų funkcijos, nagrinėjami lietuviško teksto vertimo į lenkų kalbą ypatumai. Identifikuojant Punktų sakymų šaltinius,  ypač parašytus lenkų kalba, tikrintas jų pasitelkimo būdas ir mastai. Daug dėmesio skirta biblinių intekstų analizei, svarstoma apie biblinio stiliaus formavimosi ypatumus.  Knyga įsilieja į postilių žanro tyrimus Lietuvoje, joje atspindėta daugiakalbystės problematika diachroniniu aspektu.

Šio kritinio leidimo recenzento prof. Pauliaus Subačiaus tvirtinimu, monografijos pagirtinos dėl metalingvistinio tarpdalykinio galvojimo užuomazgų: K. Sirvydo pastangos savarankiškai ieškoti lietuviškų ir lenkiškų biblinės leksikos ir raiškos atitikmenų regimos kaip civilizacinis procesas, o ne vien kaip lingvistinio dėmesio objektas.

Kritinį leidimą pristatys ir naujais atradimais su visuomene dalinsis
jo rengėjos doc. dr. Virginija Vasiliauskienė ir prof. dr. Kristina Rutkovska,
diskusijoje dalyvaus prof. habil. dr. Bonifacas Stundžiaprof. dr. Paulius Subačius.
Renginį moderuos doc. dr. Darius Kuolys.
Skambės senoji muzika, dalyvaus senovinio šokio ansamblis PUELLI VILNENSES.


2017-12-29
Accueil  |  Pour les visiteurs  >  Evénements  >  Discussion publique autour de l‘édition critique « Punktai sakymų » de K. Sirvydas. La diffusion des traditions européennes d’homilétique dans le grand-duché de Lituanie