Aktualijos

Pradžia  |  Aktualijos  >  Valdovų rūmų muziejaus rėmėją Vidmantą Staniulį prisimenant

Valdovų rūmų muziejaus rėmėją Vidmantą Staniulį prisimenant

2021 metai prasidėjo didžiule netektimi: mus paliko lietuvių kultūrininkas, bibliofilas, bukinistas, kolekcininkas, leidėjas, vienas iš XXVII knygos mėgėjų draugijos atkūrėjų, Valdovų rūmų muziejaus bičiulis, projektų partneris ir rėmėjas Vidmantas STANIULIS (1950–2021).

Vidmantas Staniulis gimė Kiaulupiuose, Sintautų valsčiuje, Šakių rajone, čia baigė vidurinę mokyklą. Visą savo gyvenimą Jis siejo su knygomis. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, 1993 m. daug prisidėjo prie XXVII knygos mėgėjų draugijos atkūrimo, 1994 m. Kaune atidarė antikvarinį knygyną, o vėliau tęsė ir plėtojo bibliofilijos veiklą bei tapo vienu reikšmingiausių visos Lietuvos raštijos ir spausdinto žodžio paveldo puoselėtojų.

Būdamas aistringas istorijos, knygų, spaudos, literatūros, kalbos ir kultūros paveldo mylėtojas bei kolekcininkas, per savo gyvenimą Vidmantas Staniulis aktyviai prisidėjo prie Lietuvai svarbių kultūros bei paveldo vertybių gaivinimo: surengė kelias dešimtis parodų, sudarė ir leido daug vertingų knygų ir jų faksimilių, kurias dovanojo šalies mokykloms ir muziejams. Kartu su šalies Prezidentu Gitanu Nausėda įkūrė asociaciją „Paminklo poetui Pranui Vaičaičiui fondas“, kuri rūpinosi šios iškilios asmenybės įamžinimu Sintautuose.

Meilė knygai Vidmantą Staniulį suvedė ir su mūsų, Valdovų rūmų muziejaus, bendruomene. Dar tuomet, kai dalis vis dar netikėjo Valdovų rūmų atkūrimo idėja, Jis buvo vienas pirmųjų, 2008 m. dovanojęs XVII a. bestselerį, išleistą net 24 kartus, – 1661 m. Amsterdame paskelbtą jėzuito, Vilniaus universiteto profesoriaus Mykolo Radau (apie 1617–1987) retorikos paskaitų knygą „Improvizuojantis oratorius...“ (Orator extemporaneus, seu Artis oratoriae breviarium...). Ir vėliau Vidmantas Staniulis su šeima buvo nuolatiniai Valdovų rūmų muziejaus rėmėjai – jų pastangomis muziejaus, o išties – visos Lietuvos žmonėms priklausančius – vertybių rinkinius papildė dar devynios itin vertingos XVII–XVIII a. knygos.

Visada Jį pažinojome ne tik kaip Valdovų rūmų muziejaus rėmėją, bet ir kaip patikimą bendražygį, bendradarbį, kuris dažnai negailėjo pastangų tarpininkaudamas, padėdamas muziejaus darbuotojams įsigyti neįkainojamų vertybių. Viena tokių – unikalus ir sensacingas XVI a. nežinomo vokiečių dailininko pieštas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto Didžiojo ir Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Onos atvaizdas, kartu su kitomis devynias Europos valdovų ir kunigaikščių poras vaizduojančiomis akvarelėmis įsigytas 2014 m. viename Jungtinės Karalystės aukcione. Kai kurias vertingas knygas, tokias kaip 1632 m. Antverpene išleistą Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus (1595–1640) poezijos rinkinį „Keturios lyrikos knygos“ ar 1601 m. Braunsberge paskelbtą Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio (1549–1616) „Kelionę į Jeruzalę“, Vidmantas Staniulis iš savo sukauptos kolekcijos sutiko parduoti muziejui. Tokiu būdu Valdovų rūmų muziejus vertybių rinkinius papildė penkiolika iš Vidmanto Staniulio įsigytų knygų.

Vidmanto Staniulio asmenybę plačiajai visuomenei visada primins ir jo inicijuoti, kartu su juo organizuoti renginiai, tarp kurių – 2009 m. Vilniaus paveikslų galerijoje kartu su Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondu surengtas labdaringas senųjų knygų aukcionas „Auctio Bonitatis Librorum Antiquorum“, kuriame nupirktas knygas siūlyta dovanoti muziejams, 2011 m. atkuriamose Valdovų rūmų erdvėse pristatytas Kristijono Donelaičio „Metų“ faksimilinis leidinys, skirtas K. Donelaičio ir Liudviko Rėzos jubiliejams ir kt.

Per visus veiklos metus Valdovų rūmų muziejaus darbuotojai nuolat palaikė ryšius su savo rėmėju – dalydavosi naujienomis apie kolekcines knygas, švietėjiškais planais, kalbėdavo apie esamas ir būsimas parodas bei leidinius.

Mūsų atmintyje Vidmantas Staniulis visada išliks kaip iškili kultūros asmenybė, ryškus Lietuvos spausdinto paveldo puoselėtojas, mecenatas. Liūdime kartu su Jo žmona Danute, sūnumi Nerijumi, artimaisiais, bičiuliais ir kolegomis bei reiškiame gilią užuojautą dėl šios skaudžios netekties.

Šviesus atminimas telydi velionio vardą ir visus jo prasmingus bei kilnius darbus.

Valdovų rūmų muziejaus darbuotojai

Atnaujinta
2021-01-04
Pradžia  |  Aktualijos  >  Valdovų rūmų muziejaus rėmėją Vidmantą Staniulį prisimenant