Aktualijos

Pradžia  |  Aktualijos  >  Valdovų rūmų atkūrimas domina ir Latvijos kultūros paveldo specialistus bei muziejininkus

Valdovų rūmų atkūrimas domina ir Latvijos kultūros paveldo specialistus bei muziejininkus

Šių metų rugsėjo 18 d. Rundalės rūmuose (Latvija) įsikūręs muziejus surengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Kultūros ir istorijos paminklų restauravimas ir išsaugojimas. Teorija ir praktika“, siekdamas europinės patirties kontekste pristatyti beveik penkis dešimtmečius nuosekliai vykdomus šios rezidencijos restauravimo ir jos interjerų bei parko atkūrimo rezultatus.

Šiame forume dalyvavo istorinėse rezidencijose Vokietijoje, Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje veikiančių muziejų vadovai bei atstovai, kaimyninės šalies kultūros paveldo specialistai, restauratoriai, muziejininkai. Buvo diskutuojama istorijos ir kultūros paveldo objektų restauravimo, atstatymo ir atkūrimo bei pritaikymo muziejinėms ir kitoms modernioms reikmėms klausimais.

Kolegoms iš Latvijos bei kitų užsienio šalių Valdovų rūmų muziejaus direktoriaus pavaduotoja dr. Jolanta Karpavičienė pristatė Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos raidą ir jos atgimimo istoriją, pabrėžė Vilniaus centre rasto didelės apimties archeologinio paveldo mokslinę vertę, aptarė jo eksponavimo in situ formas bei materialiojo kultūros paveldo adekvataus aktualinimo galimybes, kurias suteikė Valdovų rūmų atkūrimo koncepcijos pasirinkimas.

Pranešime taip pat buvo dalijamasi patirtimi, formuojant atkurtų istorinių interjerų ekspoziciją. Didelio susidomėjimo sulaukė ir Valdovų rūmų muziejaus mokslinės, parodinės, kultūrinės bei edukacinės veiklos, kuria siekiama skleisti žinias apie Lietuvos istoriją lyginamuoju aspektu ir aktualinti nematerialųjį kultūros paveldą, apžvalga.

Pranešime „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai: valstybingumo tradicijos simbolio atkūrimas“ itin akcentuota muziejaus misija bei atsakomybė, puoselėjant visuomenės istorinę atmintį bei kultūrinę tapatybę.

Atnaujinta
2015-09-23
Pradžia  |  Aktualijos  >  Valdovų rūmų atkūrimas domina ir Latvijos kultūros paveldo specialistus bei muziejininkus